Skip to main content

Monografija in film o Naturi 2000 in traviščih Krasa

Območje Natura 2000 Kras obsega celotno območje matičnega Krasa in Čičarijo. Zaznamuje ga visoka raznolikost rastlinskih in živalskih vrst, pogojena s kombinacijo kamninske podlage, geografske lege ter človekovih dejavnosti skozi zgodovino. Knjiga Mozaik življenja, Natura 2000 Kras predstavlja to posebno območje skozi poljudno napisane portrete njegovih »zvezd« – torej vrst in habitatnih tipov, zaradi prisotnosti katerih to raznoliko življenjsko okolje uživa mednarodno pravno zaščito. Vrste in habitatni tipi so predstavljeni v petih sklopih: kraško podzemlje, gozd, travišča, skalna ostenja in vodna okolja. Avtorji prispevkov v knjigi so priznani strokovnjaki, ki so pomembno prispevali k vzpostavitvi omrežja območij Natura 2000 v Sloveniji.

Monografija je izdal Park Škocjanske jame. Nekaj izvodov je še na voljo, če jih želite, pošljite povpraševanje na elektronski naslov milos.bartol@psj.gov.si.


Kratki film ANBOT, Ohranjanje travišč Krasa je posvečen kraškim traviščem, njihovemu nastanku in zaraščanju ter sodobnim naporom, da bi jih ponovno očistili zarasti. Posnel ga je Gregor Šubic (Kawka Production) s sodelavci, scenarij so pripravili skupaj s strokovnjaki Parka Škocjanske jame. Dolg je 20 minut, premiero je doživel v Kosovelovem domu v Sežani 22. aprila 2022. Prikazan bo tudi ob dnevu biodiverzitete v Štanjelu. 

 

Monografija in film sta nastala v sklopu projekta ZA KRAS, ki je financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in proračuna Republike Slovenije. Vodilni partner projekta je  Park Škocjanske jame.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava