Skip to main content

Možnost za oddajo predlogov do 14. februarja 2020 (Prednostni okvir ukrepanja - PAF«)

V četrtek, 23. januarja 2020, je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo javno predstavitev osnutka dokumenta Prednostni okvir ukrepanja za Slovenijo (»Prioritised action framework - PAF«). Dokument je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor skupaj s projektnimi partnerji v okviru projekta LIFE Krepitev upravljanja Nature 2000 v Sloveniji. Dodatne predloge zainteresirani lahko oddajo do 14. februarja 2020.

Na dogodku so predstavniki Sektorja za ohranjanje narave na Ministrstvu za okolje in prostor (vodja Suzana Zupanc Hrastar, Andrej Bibič) ter člani projektne skupine LIFE Krepitev upravljanja Nature 2000 v Sloveniji (Peter Prosenc, Danilo Šteblaj in vodja Maja Cipot) predstavili dokument PAF, ki ga države članice lahko posredujejo Evropski komisiji in predstavlja predlog sofinanciranja omrežja Nature 2000. Dogodek je moderirala Špela Polak Bizjak, Zavod Štirna. Prezentacije s predstavitve.

Financiranje Nature 2000

V programskem obdobju 2014-2020 so bili ukrepi za Naturo 2000 financirani iz naslednjih finančnih mehanizmov: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, program LIFE, čezmejni in transnacionalni projekti (npr. Interreg) in Norveški sklad. Za novo programsko obdobje (2021-2027) na ravni EU še ni dokončno dogovorjeno, iz katerih finančnih mehanizmov in v kakšnem obsegu ter za kakšne namene bo mogoče črpanje sredstev za izvajanje Nature 2000, saj bo o tem odločala Evropska Unija v okviru sprejemanja zakonodajnega okvirja za novo finančno perspektivo.

V PAF za obdobje 2021-2027 (dokument v nastajanju) so vključeni ukrepi vzdrževanja ter obnovitve v zvezi s posameznim območjem, znotraj omrežja Nature 2000 in širše, ter ukrepi povezani z določenimi vrstami ter ob tem ovrednotene finančne potrebe za izvajanje omenjenih ukrepov. Ocenjujemo, da za obdobje od 2021 do 2027 v Sloveniji potrebujemo od 400 do 600 milijonov evrov sredstev. Priprava dokumenta je temeljila na:

  • navodilih Evropske komisije za pripravo PAF;
  • analizi porabe sredstev za Naturo 2000 v preteklem programskem obdobju 2015-2020;
  • ukrepih in usmeritvah obstoječega Programa upravljanja Nature 2000 (PUN),
  • ocenah, ki temeljijo na zakonskih podlagah;
  • potrebah glede na izkušnje izvajanja ukrepov PUN in projektov v preteklem obdobju;
  • predlogih ukrepov in finančnih izračunih podanih s strani javnih institucij vključenih v izvajanje Nature 2000;
  • predlogih ukrepov in finančnih izračunih s strani raziskovalnih inštitucij in NVO glede poglavja monitoringov in raziskav.

Predlogi do 14. februarja 2020

Dokument je še v fazi dopolnjevanja. Predloge lahko podate najkasneje do 14. februarja 2020 v obliki »komentar v dokumentu« na elektronsko poštolife-natura.mop@gov.si ali pisno na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za ohranjanje narave, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (s pripisom dopolnitve PAF).
Osnutek PAF s prilogami (seznami vrst, za katere so opredeljeni ukrepi na traviščih, gozdovih in vodah) je dostopen na povezavi Prioritised Action Framework (PAF) for Natura 2000 in Slovenia, Annex 1-3.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava