Skip to main content

Na Goričkem so obnovili 62 dreves

Lansko jesen je Javni zavod Krajinski park Goričko (JZ KPG) z javnim pozivom povabil lastnike posamičnih tradicionalnih dreves lipovcev, domačih kostanjev in hrušk k sodelovanju pri obnovi. Želeli so odstraniti grmiče bele omele (Viscum album) na lipovcih (Tilia cordata) ter opraviti obnovitveno rez domačih kostanjev (Castanea sativa) in hrušk (Pyrus sp.). V zadnjih dveh letih so tako na Goričkem obnovili 62 posamičnih dreves, ki so pomembna kot gnezdišča in pevska mesta velikega skovika.

Na javni poziv so se odzvali lastniki devetih domačih kostanjev, osmih lipovcev in ene hruške. V nadaljevanju so v JZ KPG izbrali arborista, ki je drevesom z odstranitvijo bele omele podaljšal življenjsko dobo. Strokovnjak za nego dreves je odstranil belo omelo in suhe veje na lipovcih ter suhe veje na domačih kostanjih in hruški. Tako na Goričkem ohranjajo posamezna drevesa, ki so gnezdišča velikega skovika, vrste Nature 2000. Obnovo je financiral Sklad za podnebne spremembe iz naslova ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti z namenom prilagajanja na podnebne spremembe. 

Več informacij na tej povezavi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava