Skip to main content

Na Jelovici obnavljajo poškodovane gozdne površine

Do konca meseca maja bodo v projektu JeloviZA obnovili 10 hektarov poškodovanih površin gozda. Z obsežno sadnjo dreves  bodo pospešili obnovo večjih ogolelih površin in povečali vrstno pestrost sestojev na Jelovici, območju Nature 2000. 

Obnova ogolelih območij Jelovice bo potekala na različne načine, ki jih bodo predhodno analizirali z različnimi načini obnove gozdnih sestojev v različnih rastiščih. Med načini obnove so: naravna obnova, obnova s sadnjo, ploskve prepuščene vplivom okolja/zaščitene ploskve, uvajanje primernih drevesnih vrst kot poskus odpornosti na podnebne spremembe, podlubnike in objedanje. Z umetno obnovo se želijo približati naravnemu stanju jeloviških gozdov in poleg smreke v sestojih imeti še rdeči bor, bukev, jelko, gorski javor in macesen. Pridobljene rezultate bodo uporabili pri nadaljnjem usmerjanju obnove Jelovice. Več informacij na povezavi.

Partnerji projekta JeloviZA so CIPRA Slovenija, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Kranj, Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Razvojna agencija Sora d.o.o., Občina Železniki in Cipra International.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava