Skip to main content

Na Pokljuki vzpostavljena mirna območja

Javni zavod Triglavski narodni park je v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, Planinsko zvezo Slovenije in lastniki zemljišč v projektu VrH Julijcev vzpostavil mirna območja na Pokljuki. V teh območjih so človekove dejavnosti, kot so planinstvo, turno smučanje, kolesarjenje, jadralno padalstvo, zračni promet, kmetijstvo in gozdarstvo, prilagojene časovno, prostorsko in tudi po načinu izvajanja tako, da so motnje v naravi čim manjše.

Mirna območja so ključnega pomena za ohranjanje rastlinskih in živalskih vrst. Na gozdnih cestah in planinskih poteh so ta območja označena s posebnimi tablicami. Na označenih gozdnih cestah je dostop dovoljen samo lastnikom zemljišč in gospodarjenju z gozdom ter je časovno prilagojen. Tovrstna mirna območja prepoznamo po cestnih zapornicah, prometni signalizaciji in obvestilnih tablah.


 

Projekt VrH Julijcev - Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Republika Slovenija.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava