Skip to main content

V projektu LIFE-IP NATURA.SI iščemo svetovalca, ki ga zanima neposredni nadzor v naravi

V enem največjih LIFE projektov v Sloveniji zaposlujemo. V Sektorju za naravne vrednote in zavarovana območja, v Direktoratu za naravo iščemo svetovalca, ki ga zanima neposredni nadzor v naravi in naravovarstvene vsebine. Na prosto delovno mesto se lahko prijavite do 8. aprila 2024!

Ministrstvo za naravne vire in prostor Republike Slovenije razpisuje prosto delovno mesto za LIFE integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji, v Sektorju za naravne vrednote in zavarovana območja, v Direktoratu za naravo. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas do 31.12.2026 oz. do zaključka trajanja projekta, s polnim delovnim časom in s 6-mesečno poskusno dobo. Izhodiščni plačni razred na razpisanem delovnem mestu je 31, oziroma 1.492,62 bruto.

Koga iščemo in kaj pričakujemo?

SVETOVALEC, v Sektorju za naravne vrednote in zavarovana območja

Prednost pri izbiri boste imeli kandidati z znanjem in izkušnjami:
-    z vsebinskega področja biologije, gozdarstva, varstva narave in prava,
-    s področja nacionalne in evropske zakonodaje s področja varstva narave (Zakon o ohranjanju narave, Program upravljanja območji Natura 2000, Evropskih direktiv o biotski raznovrstnosti, predvsem omrežja Natura 2000 idr.),
-    s poznavanjem delovanja sistema varstva narave v Sloveniji, predvsem neposrednega nadzora v naravi,
-    z uporabo Microsoftovih orodij Word, Excel, PowerPoint,
-    z veščinami uporabe geoinformacijskih orodij (GIS programi npr. ArcMAP, QGIS itd.),
-    s sodelovanjem v evropskih projektih in pri izvajanju projektov evropskega programa LIFE,
-    z razumevanjem zahtevnosti projektnega dela.

Kaj bo vključevalo vaše delo?
-    pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
-    zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
-    samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
-    sodelovanje pri upravljanju in izvajanju projekta iz programa LIFE.

Med osnovnimi pogoji za prijavo na delovno mesto mora imeti kandidat poleg ustrezne izobrazbe tudi najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj. Vse razpisne pogoje in način prijave si lahko preberete na tej povezavi

Vas o prostem delovnem mestu zanima še kaj več? Za odgovore na vprašanja glede področja dela vam je na voljo Ana Jurše, ki je dosegljiva na telefonski številki 01/478-7226. Za informacije v zvezi s prijavo in izvedbo postopka pa je kontakt Maja Japelj, ki je dosegljiva na telefonski številki 01/478-7220. Rok za prijavo je 8. april 2024. 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava