Skip to main content

Na Radenskem polju zaključili izkop 40 novih mlak

V projektu LIFE AMPHICON so v oktobru končali z izkopom mlak na Radenskem polju, ki so primarno namenjene krepitvi populacij velikega pupka in hribskega urha. Izvajalci del so se ob tem soočali s številnimi izzivi, saj je bil teren ob večjih količinah padavin v letošnjem letu zelo razmočen, nujna pa je bila uporaba težke mehanizacije.

Ker je Radensko polje kraško polje, se ob večji količini padavin napolni z vodo, ki po deževju še nekaj dni odteka. Zaradi uporabe težke mehanizacije za izkop mlak so morali sodelavci projekta LIFE AMPHICON izbirati obdobja, ko je bilo Radensko polje suho ali zamrznjeno in tako dostopno. V februarju, ko so začeli z deli, so uspeli izkopati 11 mlak, konec junija in v začetku julija 14 mlak, v oktobru pa so izkopali še zadnjih 15 mlak. 

Na lokaciji vsake načrtovane mlake so pred izkopom s količki označili meje mlake. Nato so se glede na naklone terena v okolici določili, kje bo najgloblji del mlake. Pri izkopu so pazili tudi na naklone brežin in podlago, ki se je razlikovala od mlake do mlake. Najlažje so izkopali mlako, če je bila podlaga čisto glinena in vlažna.

V naslednjih letih bodo v novih mlakah izvajali monitoring dvoživk in s spremljanjem zarasti pazili, da se okoli mlak ne bodo pojavljale invazivne tujerodne vrste rastlin.

Več informacij na tej povezavi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava