Skip to main content

Napredni monitoring malih sov na Pokljuki

Sodelavci Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) so v projektu LIFE-IP NATURA. SI konec jeseni na Pokljuki postavili več kot 60 gnezdilnic za koconogega čuka in malega skovika. Za razvoj sheme naprednega monitoringa bodo spremljali gnezditveno uspešnost obeh malih gozdnih sov v nameščenih gnezdilnicah.

Pokljuka, pretežno gozdnata pokrajina v Triglavskem narodnem parku, je eno najbolj primernih območij v Sloveniji za majhne gozdne sove - malega skovika (Glaucidium passerinum) in koconogega čuka (Aegolius funereus).  Za učinkovito varstvo obeh sov je poleg sonaravnega upravljanja z gozdom nujno tudi boljše poznavanje njune biologije, ekologije in razširjenosti. Sovi sta v Sloveniji ogroženi in varovani tudi z omrežjem Natura 2000.

Za razvoj sheme naprednega monitoringa bodo sodelavci NIB spremljali gnezditveno uspešnost obeh malih gozdnih sov in pridobili boljše podatke o tem, kako ohranjati njune populacije pri nas. Več kot 60 gnezdilnic so postavili na Pokljuki v sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom, Zavodom za gozdove Slovenije, Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave ter z lastniki gozdov.

Upajo, da bodo postavljene gnezdilnice že prihajajočo pomlad ponudile bivališče kakšnemu sovjemu parčku in puhasto pernatemu naraščaju.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava