Skip to main content

Narava in človek na Krasu v Muzeju grad Štanjel

Matični kras, kot del Nature 2000, predstavlja edinstveno kulturno krajino, ki jo je ustvarjal človek skozi stoletja v sožitju z naravo. Razstava na Gradu Štanjel vso raznolikost in posebnosti Krasa približa obiskovalcu zelo neposredno, ob tem pa nosi močno ekološko sporočilo glede občutljivosti tega ranljivega ekosistema.

Razstava obiskovalca popelje preko več sklopov, in sicer kamen, voda, jame, burja, kraški ovčar, kraška kulturna krajina in človek, kjer so predstavljeni vsi ključni dejavniki za oblikovanje tipične kraške pokrajine z vsemi posebnostmi, ki jo zaznamujejo. Razširjenost številnih različnih habitatnih tipov ter posebne rastlinske in živalske vrste so med drugim tudi rezultat človekove dejavnosti in rabe na Krasu vse od prihoda v ta prostor. 

Predstavljena je favna suhih zidov, habitatni tipi na s prstjo revnih kamnitih suhih kraških travnikih, podzemne vrste, kot sta človeška ribica in drobnovratnik, netopirji, številne vrste, vezane na odprte kraške travnike. Poudarjeni so tudi problemi, ki lahko privedejo do zmanjšanja biotske pestrosti, kot smo jo poznali do nedavno, ter rešitve, ki lahko te probleme omilijo. Če na eni strani govorimo o zaraščanju na površju in potencialnem onesnaževanju kraškega podzemlja, ponujamo rešitev v spodbujanju paše in čiščenju zaraščenih površin ter skrbnem ravnanju z odpadki in odpadnimi vodami.

Razstava v Muzeju grad Štanjel je posvečena naravi in človeku na Krasu. Razstava je nekaj posebnega. Krasa ne boste le spoznali in se o njem naučil veliko novega, temveč, ga boste zaslišali, zavonjali, ga otipali … Gradi namreč gradi na izkustvenem doživljanju Krasa in njegove narave in kulture, saj vsaka izmed tem vključuje interaktivni moment, ki vam bo razkril eno od skrivnosti Krasa.

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava