Skip to main content

Naravni parki Slovenije na sejmu narava Zdravje: Zdravo z naravo – zdravo v naravo

Na sejmu Narava Zdravje lahko obiščete stojnico Skupnosti naravnih parkov Slovenije. Na njej se bo v prihajajočih dneh predstavilo dvanajst od petnajstih slovenskih zavarovanih območji narave, ki imajo upravljavca. Predstavili bodo bogato naravo in kulturno dediščino ter delo upravljavcev zavarovanih območij narave. 

Sejem za zdrav življenjski slog Narava-zdravje bo letos potekal od 9. do 11. septembra in ponudil raznolike vsebine, povezane z zdravjem, dobrim počutjem, gibanjem ter pristnim stikom z naravo.

Slovenije se že dolgo drži sloves urejene, lepe in z ohranjeno naravo bogate države. Naravni parki oz. zavarovana območja narave pa so tisti njeni deli, kjer so naravne vrednote, biotska raznovrstnost in krajinska pestrost še posebej izraziti. To so območja z največjo pestrostjo živih organizmov. Z urejeno parkovno infrastrukturo za obiskovalce in vključevanjem v lokalno ponudbo gostiteljev, naravni parki ponujajo številne možnosti za doživetje narave in krajine.

V petek, 9. septembra, se bodo na sejmu predstavili Triglavski narodni park, Kozjanski regijski park, Krajinski park Goričko in Krajinski park Pivška presihajoča jezera, v soboto, 10. septembra Notranjski regijski park, Krajinski park Debeli rtič, Krajinski park Kolpa ter Naravni rezervat Škocjanski zatok, v nedeljo, 11. septembra pa Regijski park Škocjanske jame, Krajinski park Radensko polje, Krajinski park Strunjan in Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Na okrogli mizi, ki jo v petek, 9. septembra ob 14.30 pripravlja Javni zavod Triglavski narodni park, bo tekla beseda o dobrih praksah avtobusnih prevozov v Triglavskem narodnem parku in dolgoročnih ciljih Biosfernega območja Julijske Alpe na področju izvajanja trajnostne mobilnosti. Okroglo mizo bo vodila Majda Odar iz Javnega zavoda Triglavski narodni park, udeležili pa se jo bodo predstavniki občin, turizma in razvojnih agencij iz Biosfernega območja Julijske Alpe*, Ministrstva za okolje in prostor in drugi deležniki v prostoru.  

Upravljavci zavarovanih območij narave so od leta 2011 povezani v Skupnost naravnih parkov Slovenije. Povezujejo jih skupni cilji: ohranjanje narave in kulturne krajine, zagotavljanje ravnovesja z učinkovitim izvajanjem naravovarstvenih ukrepov, ohranjanje kulturnega izročila in ob tem razvoj naravi in ljudem prijaznih dejavnosti v zavarovanih območjih. 


Več informacij tudi na spletni strani Skupnosti naravnih parkov Slovenije na povezavi:https://www.naravniparkislovenije.si/  

Predstavitvena brošura Naravni parki Slovenije: https://www.naravniparkislovenije.si/knjiznica/novice/brosura-SNPS.pdf 

Okrogla miza: https://www.facebook.com/events/1460287777774100/?ref=newsfeed  


*Biosferno območje Julijske Alpe je vodilna regija v Sloveniji na področju razvijanja trajnostne mobilnosti in primer dobrih praks vključevanja in vzajemnega sodelovanja parkovnih lokalnih skupnosti, deležnikov s področja turizma, resornih ministrstev in upravljavca Triglavskega narodnega parka.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava