Skip to main content

Naravovarstveni nadzorniki krepili znanje o zavarovanih vrstah gliv

V petek, 15. marca 2024, je v Krajinskem parku Radensko polje (KPRP) potekalo dopolnilno izobraževanje za naravovarstvene nadzornike. Delavnico Prepoznavanje zavarovanih vrst gliv so v LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA. SI) organizirali v grosupeljskem Centru ohranjanja narave Žabja hiša. Dodatna znanja pri prepoznavanju zavarovanih vrst gliv bodo naravovarstvenim nadzornikom pomagala pri opravljanju neposrednega nadzora v naravi.

V Žabji hiši na Radenskem polju se je zbralo 20 posameznikov iz zavarovanih območij celotne Slovenije. Delavnico je vodil mikolog in ekolog Luka Šparl. Po uvodni predstavitvi značilnosti gliv ter njihovega pomena za človeka in okolje je izpostavil še glavne razloge za njihovo ogroženost. Šparl je zbranim predstavil ekologijo in razširjenost zavarovanih vrst gliv Slovenije, v zakonodajnem okviru pa nanizal izzive varstva zavarovanih vrst gliv ter omejitve pri nabiranju.

Po krajšem odmoru so se udeleženci delavnice odpravili na terenski ogled. Na sprehodu jim je Šparl predstavil ključna življenjska okolja za glive in vrste gliv, ki so jih našli. 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava