Skip to main content

Nov LIFE projekt za varstvo močvirske sklednice

V Genovi so otvorili 5-letni projekt LIFE URcA PROEMYS za ohranjanje močvirske sklednice v Sloveniji in Italiji. Vodilni partner projekta je WWF Italija, v projektu pa poleg 7 italijanskih partnerjev sodelujeta tudi Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje in Soline Pridelava soli d.o.o.

Cilj projekta LIFE URcA PROEMYS (Urgent Conservation Actions pro Emys orbicularis in Italy and Slovenia) je izboljšanje stanja populacij močvirske sklednice (Emys orbicularis) v Italiji in Sloveniji. Aktivnosti projekta vključujejo:

  • izboljšanje življenjskega prostora močvirske sklednice na izbranih območjih: na 30 lokacijah v skupni površini 9 hektarov bodo obnovili mokrišča, barja, rečne prostore, gozdna območja in poplavne ravnice. Obnove bodo pripomogle tudi k ohranjanju drugih vrst dvoživk in plazilcev.
  • odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst želv na izbranih območjih,
  • ponovno naselitev močvirske sklednice na vsaj 13 izbranih območij za ohranitev genetske pestrosti naravnih populacij,
  • pripravo celovitega načrta upravljanja za ohranjanje italijanskih in slovenskih populacij sklednic, ki bo vključeval tudi dolgoročen načrt spremljanja populacij močvirske sklednice, ter
  • ozaveščanje splošne javnosti, deležnikov in lokalnih skupnosti na projektnem območju za ohranjanje močvirske sklednice in o grožnjah, ki jih predstavlja izpust invazivnih vrst v naravo.

Projekt traja 5 let, in sicer od oktobra 2022 do septembra 2027. Sodelovanje različnih partnerjev in vključenost številnih raznolikih območij je izhodišče za razvoj dobrih praks, ki se bodo lahko prenesla na druga območja.

Vodilni partner projekta je WWF Italija, v projektu sodeluje še 7 italijanskih partnerjev: Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Costa Edutainment S.p.A., Università di Pisa, Centro Studi BioNaturalistici Srl, Parco Lombardo Valle del Ticino, Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità’ Emilia centrale in 2 slovenska partnerja: Soline Pridelava soli d.o.o. in Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje. Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev programa LIFE. Skupna vrednost projekta znaša 4.775.680 EUR (višina sofinanciranja EU je 60 %). 


Močvirska sklednica (Foto: Arhiv projekta LIFE-IP NATURA.SI)
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava