Skip to main content

Nova habitatna drevesa v državnih gozdovih

V začetku leta 2024 so zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko (JZ KPG) določili in označili habitatna drevesa v gozdovih ob Bukovniškem jezeru, ki so v lasti Republike Slovenije in upravljanju družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG). Namen akcije je dolgoročno ohranjanje dreves z dupli, razpokami ali odstopajočo skorjo, ki so gnezdišča ptic in zatočišča netopirjev ter ozaveščanje splošne javnosti o pomenu ohranjanja habitatnih dreves v gozdovih. Doseganje ciljev varstva narave v območjih Nature 2000 je tudi eden izmed ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi.

Habitatna drevesa in odmrla lesna biomasa so vroča točka življenja in biotske raznolikosti gozdnih ekosistemov. Vsako habitatno drevo so označili z modro silhueto ptice. 

Zaposleni v JZ KPG so v sodelovanju s predstavnikoma Zavoda za gozdove Slovenije in SiDG določili in označili 11 dreves, med katerimi prevladujejo drevesa z dupli. Dupla, razpoke in odstopajoča skorja dreves so pomembna gnezdišča gozdnih ptic in zatočišča različnih gozdnih vrst netopirjev, predvsem velikouhega in širokouhega netopirja, ki sta vrsti Nature 2000. Drevesa z dupli so tudi bivališča različnih hroščev, med katerimi je tudi rogač.

Več na tej povezavi

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava