Skip to main content

Nova opazovalnica pri čebelarju

V Kozjanskem regijskem parku so v začetku novembra na gnezdišču čebelarja v Župjeku na Bizeljskem postavili novo opazovalnico. Tako bo naslednje leto v začetku maja, ko se čebelar vrne s prezimovanja v južnih krajih, tam zagotovo kaj videti.

Pred postavitvijo nove opazovalnice je na istem mestu stala stara opazovalnica, ki je bila postavljena pred več kot 20 leti. Za to je bil zaslužen predvsem Andrej Hudoklin iz Zavoda RS za varstvo narave Novo mesto. Njegova predanost je bila ključnega pomena pri vzpostavitvi in varovanju čebelarjevega življenjskega prostora. Že takrat je Kozjanski regijski park sodeloval pri upravljanju gnezdišča, kasneje pa je to postala njihova redna naloga. V letu 1999 se je na Bizeljskem v sodelovanju z osnovno šolo, turističnim društvom in Zavodom RS za varstvo narave odvila tudi odmevna prireditev Čebelarjev kvip-kvip, ki je z zabavnimi in zanimivimi vsebinami delavnic otrokom prikazala čebelarja in ostalo naravo.


Čebelar (foto: Karmen Jazbinšek, Kozjanski regijski park)

Ker je od postavitve prve opazovalnice minilo že precej časa, je bila ta sedaj že dotrajana, zato so se v Kozjanskem regijskem parku odločili za postavitev nove. To jim je uspelo ob pomoči denarnih sredstev, ki so jih pridobili v okviru Sklada za podnebne spremembe, preko katerega skrbijo tudi za odstranjevanje invazivk na gnezdišču čebelarja in s tem ohranjajo ugoden življenjski prostor zanj. Čebelar je ogrožena ptica, zato je pomembno, da skrbimo za prostor, v katerem živi, in ga v času gnezdenja ne vznemirjamo. Opazovalnica je na tem mestu nujno potrebna, saj omogoča skrito opazovanje ptice. Vsa dela so bila zato izvedena v času, ko čebelarja ni bilo, da ga s tem niso motili. 


Nova opazovalnica (foto: Karmen Jazbinšek, Kozjanski regijski park)

Poleg opazovalnice so posodobili tudi usmerjevalne table, jih na nekaterih mestih dodali in s tem izboljšali označbe poti do gnezdišča. Prav tako so nove informacijske table, ki so postavljene tako zunaj opazovalnice kot znotraj nje. Vse table imajo besedilo tudi v angleškem jeziku, saj si čebelarja pride pogledat vedno več tujih obiskovalcev. Zunanje table vsebujejo podatke o zavarovanem območju in gnezdišču čebelarja, medtem ko podrobnejše informacije o samem čebelarju najdemo na tablah znotraj opazovalnice. Tako si bodo lahko obiskovalci lažje predstavljali njegovo življenje v mesecih, ko gnezdi pri nas.


Usmerjevalna tabla (foto: Karmen Jazbinšek, Kozjanski regijski park)

V Kozjanskem regijskem parku si želijo, da bo nova opazovalnica služila svojemu namenu veliko let tako kot prejšnja, in upajo, da jo bodo obiskovalci spoštljivo uporabljali. Ob tem še opozarjajo, da je potrebno upoštevati navodila za opazovanje čebelarja, ki so zapisana na tablah. S postavitvijo nove opazovalnice skupaj z informacijskimi tablami niso želeli le zamenjati starejše opazovalnice, ampak tudi ustvariti prostor, kjer se lahko obiskovalci izobražujejo o pomembnosti varovanja te vrste in s tem razvijajo pozitiven odnos do narave.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava