Skip to main content

Nova tematska pot na Ljubljanskem barju

V Ljubljani so na Rakovi Jelši sredi avgusta otvorili novo tematsko pot – Pot med jelšami. Na tri kilometre dolgi poti lahko obiskovalci spoznajo življenje nekaterih značilnih vrst Ljubljanskega barja, kot so močvirska sklednica, koščični škratec, puščavnik, hribski urh, strašničin mravljiščar in kosec. 

Pot med jelšami vodi mimo osmih postaj, ki so jih opremili z različnimi interpretacijskimi orodji. Vsaka postaja je opremljena tudi s QR kodo, prek katere so obiskovalcem dostopna zvočna besedila in posnetki nekaterih predstavljenih vrst. Pot lahko obiščete peš ali s kolesom, za strokovno vodstvo se lahko dogovorite na Javnem zavodu Krajinski park Ljubljansko barje (JZ KPLB).


Pot med jelšami – smerokaz (Foto: Petra Hladnik, Krajinski park Ljubljansko barje)

Nova tematska pot je eden izmed rezultatov projekta PoLJUBA - Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja, ki se z letošnjim letom zaključuje. V projektu so na skupno 177 hektarih zemljišč izvedli številne ukrepe za obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov ter nekaterih najbolj ogroženih živalskih in rastlinskih vrst na Ljubljanskem barju. V Javnem zavodu Krajinski park Ljubljansko barje (JZ KPLB) so odkupili 77 hektarov kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki so naravovarstveno pomembna. Tako bodo lažje zagotavljali trajnost rezultatov tudi po koncu projekta, saj bo z zemljišči še naprej upravljal JZ KPLB, tudi v sodelovanju z lokalnimi kmeti preko skrbniških pogodb.

Med ključnimi dosežki projekta sta tudi uspešna doselitev metulja barjanskega okarčka v naravnem rezervatu Iški morost in obogatitev populacije hrošča puščavnika na območju Mestnega loga v Ljubljani. V obeh primerih je bila doselitev osebkov, vzgojenih v gojilnicah, prepoznana kot nujen ukrep za ohranitev njunih močno ogroženih populacij na Ljubljanskem barju. Za kačjega pastirja koščičnega škratca so izboljšali stanje njegovega habitata na skupno 13,7 km jarkov na Ljubljanskem barju, za dvoživko hribski urh pa so izkopali 41 manjših mlak in sklopov luž ter zasadili 300 metrov novih mejic. Za močvirsko sklednico so v projektu izkopali 42 novih mlak in oblikovali 47 gnezdišč.

Več informacij na tej povezavi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava