Skip to main content

Nova verzija smernic

Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) je maja 2016 objavil Splošne naravovarstvene smernice – verzija 1.3. Pripravil jih je skladno s 47. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/2012)  ter 13. členom Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP, Uradni list RS št. 80/10, 106/10, 57/12). Pripravljene so na način in v obliki, ki občinam omogoča neposredno uporabo pri pripravi prostorskih aktov, pa tudi drugim načrtovalcem pri pripravi načrtov s svojega področja.

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava