Skip to main content

Nove informativne table za Naturo 2000 pod Kamniškim vrhom

Sodelavci projekta LIFE-IP NATURA.SI v sodelovanju s Planinskim društvom Kamnik na območju planin pod Kamniškim vrhom postavljajo nove informativne table za Naturo 2000. Gorski pašniki na tem območju predstavljajo pomembno območje za ohranjanje številnih rastlinskih vrst, še posebej močvirskega mečka, ki mu v pilotnem območju Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci namenjamo še posebno pozornost.

Strokovni sodelavec ZRSVN Jernej Rebernik in načelnik odseka za planinske poti PD Kamnik Zdravko Bodlaj sta pretekli teden postavila prvo tablo in nosilni steber. V prihodnjih tednih bomo na tem območju postavili še tri takšne table. “Z novimi informativnimi tablami obiskovalce prosimo, da izbirajo označene planinske poti ter hodijo ob robu pašnikov in izbirajo steze, ki najmanj posegajo v pašnik. Zaradi gruščnate podlage in močnega erozijskega delovanja praktično vsako leto nastane nova steza, ki zmanjšuje območje pašnika. Posledično izgubljamo kmetijske površine, ki so pomembne tudi za ohranjanje narave,” je povedal Rebernik.


Foto: Jernej Rebernik, ZRSVN

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, Biotehniška fakulteta in Zavod Štirna so v LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji lani prvič vzpostavili kontrolirano rastišče za močvirski meček na planini pod Kamniškim vrhom. V sodelovanju s kmetom Gregorjem Mlakarjem so ogradili dve zaplati, na katerih paša ne poteka. Po dveh letih nadzorovane paše in spremljanja pojavljanja cvetočih primerkov te rastline bodo sodelavci projekta pridobili uporabne podatke o pojavljanju in številčnosti populacije, ki bodo temelj za pripravo učinkovitih ukrepov za njeno nadaljnje ohranjanje. 

V času sodelovanja s kmetom za kontrolirano rastišče močvirskega mečka smo ugotovili, da se je na tem območju v zadnjih dveh letih močno povečal obisk pohodnikov in posledično se je na gruščnatih stezah povečala erozija. Posledica slednje je zmanjševanje kmetijskih površin, ki so pomembne za pestrost travniških rastlinskih in živalskih vrst. Z namenom, da bi prispevali k ohranjanju gorskega pašništva in tudi dobrim pogojem za biodiverziteto tega območja so k sodelovanju usmerjanja obiskovalcev povabili tudi Planinsko društvo Kamnik. V sodelovanju s predsednikom PD Kamnik Markom Petkom in načelnikom odseka za planinske poti Zdravkom Bodlajem so se odločili postavitev novih informativnih tabel za Naturo 2000, ki obiskovalcem predstavljajo najbolj značilne rastlinske vrste tega območja ter jih informirajo o pravilnem in varnem pohodništvu na območju planin. 


Foto: Jernej Rebernik, ZRSVN 

 
Foto: Jernej Rebernik, ZRSVN


Foto: Jernej Rebernik, ZRSVN

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava