Skip to main content

Novo Mednarodno pomembno območje za ptice Črete

Strokovnjaki mednarodne organizacije za varstvo ptic BirdLife so potrdili, da območje Črete na Dravskem polju izpolnjuje stroga merila za »Mednarodno pomembno območje za ptice« – IBA.

Mednarodno pomembna območja za ptice (IBA) so globalno omrežje območij, ki so najpomembnejša za ohranjanje ptic. Omrežje IBA območij nastaja pod okriljem globalne mednarodne organizacije za varstvo ptic BirdLife International. Po vsem svetu je trenutno več kot 7500 IBA območij.

IBA območje Črete obsega 324 hektarov in leži na območju občin Slovenska Bistrica in Majšperk. Glavnino območja sestavlja Zadrževalnik Medvedce, ki je življenjski prostor vodnih ptic. Vanj je vključenih tudi pet manjših gozdičev, kjer gnezdita dve veliki ujedi: orel belorepec in črni škarnik.

IBA Črete je najpomembnejše območje v Sloveniji za gnezditev globalno ogrožene race kostanjevke. V zadnjih letih tukaj gnezdi 3 do 5 parov. Območje je med najpomembnejšimi v Sloveniji tudi za čapljico (3 do 8 parov) in grahasto tukalico (5 do 10 parov). Velik naravovarstveni pomen ima IBA Črete tudi zaradi redkih ujed, ki gnezdijo tukaj. Najpomebmbejša je gnezditev največjega evropskega orla, orla belorepca , saj v Sloveniji gnezdi vsega okrog 5 parov te veličastne ptice. Podobno velja za črnega škarnika , ujedo v velikosti kanje. V Sloveniji je znanih manj kot 5 gnezdečih parov, v gozdičih IBA Črete pa redno gnezdi vsako leto.

Več o IBA Črete

Več o območjih IBA (v angleškem jeziku)

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava