Skip to main content

O izvajanju naravovarstvenih intervencij Strateškega načrta SKP 2023- 2027 v sodelovanju s kmeti

Na Kmetijsko gozdarski zbornici (KGZS) so skupaj s kmetijsko gozdarskimi zavodi in Zavodom RS za varstvo narave (ZRSVN), po naročilu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izvedli projekt »Ozaveščanje in izobraževanje kmetov za izvajanje naravovarstvenih intervencij Strateškega načrta SKP 2023-2027«. Aktivnosti so financirane iz Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021-2023. V projektu so izvedli individualne obiske kmetij ter organizirali demonstracijske delavnice za kmete in zainteresirane strokovnjake s področja kmetijstva in varstva narave.

Z izvedbo projekta načrtujejo boljšo usposobljenost, ozaveščenost in razumevanje kmetov, ki kmetujejo na najbolj ranljivih območjih Nature 2000 in drugih varstvenih območjih. Vsebine: ohranjanje narave in krajine; podnebne spremembe; zahteev naravovarstvenih intervencij SKP, ki prispevajo k ohranjanju ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov; ter blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe. Želijo si tudi večje pripravljenost kmetov za vstop v izvajanje naravovarstvenih intervencij strateškega načrta SKP 2023–2027.

Projekt je potekal od junija do novembra 2023. V tem času je bilo izvedenih 200 individualnih obiskov kmetijskih gospodarstev, na katerih so strokovnjaki s področja kmetijstva in naravovarstva, po strokovno pripravljeni metodologiji, obiskali izbrana kmetijska gospodarstva, ki obdelujejo površine na naravovarstveno pomembnih območjih. Na različnih lokacijah po Sloveniji je bilo pripravljenih in izvedenih tudi 10 demonstracijskih delavnic za kmete. Osredotočili so se na naravovarstvene intervencije SKP 2023-2027: posebni traviščni habitati, traviščni habitati metuljev, habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov, ohranjanje talnih gnezdilk, ohranjanje mejic, suhi kraški travniki in pašniki, mokrotni traviščni habitati. Gradiva za vse te vsebine so objavljena na spletni strani KGZS - povezava.

Ugotovitve javnih služb ZRSVN in KGZS glede načina sodelovanja javnih služb so pozitivne. Ponosni so na krepitev zaupanja in sodelovanja med vsemi deležniki. Odzive kmetov na izvedbo demonstracijskih delavnic in individualnih obiskov lahko strnejo kot pozitivne. Všeč jim je bil individualni pristop na njihovi kmetiji. Ob tem pa tudi, da je lahko gospodar kmetije strokovnjakom pokazal svoje delo in predstavil težave, s katerimi se srečuje. V prihodnje si želijo, da se tovrstne aktivnosti načrtujejo sistematično, dolgoročno in prilagodljivo. Na KGZS ob tem izpostavljajo, da bi taka udeležba morala biti priznana kmetom kot del izobraževanj.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava