Skip to main content

O Naturi 2000 na bilateralnem sestanku v Zagrebu

V Zagrebu je 9. in 10. novembra potekal bilateralni sestanek o izvajanju Direktive o habitatih in Direktive o pticah ter reševanju predsodnih postopkov Evropske komisije. Predstavniki Direktorata za naravo Ministrstva za naravne vire in prostor so si s predstavniki Uprave za varovanje narave hrvaškega Ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj izmenjali izzive ter izkušnje z njihovim reševanjem.

Slovenija in Hrvaška se srečujeta s podobnimi izzivi pri varovanju vrst in prednostnih habitatnih tipov po Direktivi o habitatih in Direktivi o pticah. Pri obeh je v teku tudi nekaj predsodnih postopkov Evropske komisije. Na bilateralnem sestanku so govorili o izvajanju določil obeh direktiv, zlasti specifičnih zahtev Evropske komisije do posamezne države. V prvem dnevu so obravnavali presoje sprejemljivosti znotraj območij Nature 2000, varstvene cilje Nature 2000 za posamezna območja in prevlado javnega interesa. V drugem dnevu so se posvetili varstvu velikih zveri, monitoringu in usklajenemu upravljanju čezmejnih območij Nature 2000.

Bilateralni sestanek je udeležencem omogočil natančen vpogled v izzive, s katerimi se posamezna država srečuje, in načine njihovega reševanja. Nekaj dobrih rešitev je prenosljivih iz ene v drugo državo že na operativni ravni, za druge je treba pripraviti dopolnitve predpisov. Bilateralno sodelovanje se na te in nekatere druge teme načrtuje tudi v prihodnje.

V Sloveniji in na Hrvaškem je visok delež ozemlja varovan z omrežjem Natura 2000. V Sloveniji je 355 območij Nature 2000, ki pokrivajo dobrih 37 % ozemlja države. Z Naturo 2000 v Sloveniji varujemo 205 živalskih in 27 rastlinskih vrst ter 60 prednostnih habitatnih tipov. Na Hrvaškem je v omrežju Natura 2000 dobrih 36 % kopnega ter dobrih 9 % obalnega morja. V 783 območjih Nature 2000 varujejo 506 vrst in 76 prednostnih habitatnih tipov.  

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava