Skip to main content

O Naturi 2000 tudi na poletni šoli

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave je konec avgusta LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji predstavil tudi na poletni šoli z naslovom »Kmetijski prostor in izzivi okoljevarstva, naravovarstva ter urbanizacije«, ki je potekala na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. 

Predavanja so bila razdeljena v štiri tematske sklope in so vključevala vrsto področij, ki se vključujejo v agronomske znanosti. Od prostorskega načrtovanja, kmetijskega prostora, varovanja narave in skrbi za okolje. Poletne šole se je udeležilo več kot 20 študentov prve in druge stopnje študija agronomija / hortikultura.

Mag. Martina Kačičnik Jančar, strokovnjakinja varstva narave, iz Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, je s svojim izjemnim znanjem študentom nazorno prikazala, kako nadvse pomembno je varovanje narave in biotske pestrosti za trajnostno kmetijstvo. Z zanimivimi primeri in študijami je uspela študentom približati kompleksnost odnosov med kmetijstvom in naravnim okoljem. Pri tem pa se je pomemben del informacij nanašal na Naturo 2000.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava