Skip to main content

Občina Pivka odkupila naravovarstveno pomembna zemljišča

Občina Pivka je v dveh letih odkupila 41 hektarov naravovarstveno pomembnih kmetijskih zemljišč. Večino zemljišč so odkupili od lastnikov, ki se s kmetijstvom ne ukvarjajo več ali nimajo interesa po upravljanju teh zemljišč. Zemljišča so odkupili v projektu PIVKA.KRAS.PRESIHA, katerega namen je ohranjanje ekstenzivne kmetijske krajine v Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera.

Občina Pivka je odkupila 22 hektarov naravovarstveno pomembnih kmetijskih zemljišč na območju presihajočih jezer. Z vidika varstva narave so to najbolj pomembna zemljišča za ohranjanje mokrotnih travnikov v krajinskem parku in so za kmetijstvo manj zanimiva (predvsem Petelinjsko in Palško jezero). 

Na območju suhih kraških travnikov (habitatni tip Vzhodna submediteranska suha travišča) so v občini odkupili 19 hektarov. Nakup so usmerili na naravovarstveno pomembna zemljišča, ki so pomembna za ohranjanje lastnosti suhih travnikov v krajinskem parku in so za kmetijstvo manj zanimiva. 

Za kmetijska zemljišča občine, ki so prioritetno namenjena varstvu narave, bodo pomagali skrbeti kmetje, ki so bili izbrani preko javnih pozivov. V projektu se zahvaljujejo vsem lastnikom, ki so se odločili za prodajo in s tem prepustili zemljišča varstvu narave.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava