Skip to main content

Odgovor Slovenije na mnenje Evropske komisije zaradi neizpolnitve obveznosti evropske direktive o ohranjanju prosto živečih ptic

Vlada Republike Slovenije je na seji 14. julija 2022  sprejela odgovor Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije zaradi neizpolnitve obveznosti iz Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ohranjanju prosto živečih ptic.

Komisija v obrazloženem mnenju zavzema stališče, da Slovenija ni izpolnila obveznosti iz direktive, ker kot posebnih območij varstva (POV) ni razvrstila najprimernejših ozemelj na svojih morskih območjih za varstvo sredozemskega vranjka.

Slovenija v odgovoru med drugim navaja, da že od vstopa v EU upošteva kriterije mednarodno pomembnih območij (IBA), ki so objavljeni v evropskem inventarju IBA, ki ga je izdal BirdLife International (Heath & Evans 2000). Slovenija je tako uporabila merila IBA za določitev POV, da je zagotovila izbor območij resničnega mednarodnega pomena za ohranjanje populacij ptic.

Slovenija meni, da lahko sama določa POV in razume, da je to tudi v skladu s sodno prakso Sodišča EU, iz katere je razvidno, da ima država članica diskrecijsko pravico pri določanju najprimernejših območij, ne sicer pri ustreznosti ornitoloških meril (BirdLife International), temveč pri njihovi uporabi.

Na bilateralnem srečanju ministra za okolje in prostor Uroša Brežana in evropskega komisarja za okolje, oceane in ribištvo Virginijusa Sinkevičijusa konec junija je bilo dogovorjeno, da bo organiziran sestanek na tehnični ravni, kjer bo Slovenija podrobneje predstavila svoj pogled in s Komisijo izmenjala mnenja.

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava