Skip to main content

Odstranjevanje invazivk ob Cerkniškem jezeru

Sodelavci Notranjskega regijskega parka so v septembru odstranjevali invazivne tujerodne (ITV) rastline. Ob Cerkniškem jezeru, na območju požiralnikov Rešeto, so odstranjevali orjaško zlato rozgo in rudbekijo. 

Invazivne tujerodne rastline v naravnem okolju povzročajo škodo. S hitrim širjenjem in z gostimi sestoji izpodrivajo domorodne vrste, negativno vplivajo na biotsko raznovrstnost in zdravje ljudi ter povzročajo gospodarsko škodo. 

V naravo se lahko invazivke razširijo po naravni poti s semeni, ki jih raznašajo veter, voda in ptice. K širjenju pa lahko prispevamo tudi ljudje, zato je zelo pomembno, da ostanke z vrtov odlagamo v zbirni center ali domači kompost in ne v naravo. Pomembno je tudi, da preprečujemo širjenje rastlin z vrtov v naravo.

Zbiranje podatkov o najdbah tujerodnih vrst v aplikaciji Invazivke 

Vsem, ki želite aktivno sodelovati pri zbiranju podatkov o ITV, lahko podatke lahko sporočite preko spletne aplikacije Invazivke. Potrebni sta registracija in prijava, pri sporočanju najdb tujerodnih vrst pa lahko sodeluje kdorkoli.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava