Skip to main content

Odstranjevanje invazivnega raznozobega grinta

V začetku leta 2024 so sodelavci Krajinskega parka Sečoveljske soline odstranjevali tujerodno invazivno rastlinsko vrsto raznozobi grint. Odstranjevanje bodo še ponovili, saj je za popolno odstranitev rastline treba puljenje ponavljati večkrat letno ter več zaporednih sezon.

Invazivne tujerodne rastline v naravnem okolju povzročajo škodo. S hitrim širjenjem in z gostimi sestoji izpodrivajo domorodne vrste, negativno vplivajo na biotsko raznovrstnost in spreminjajo značilnosti ekosistemov. Nekatere vplivajo na zdravje ljudi ter povzročajo gospodarsko škodo. Z odstranjevanjem invazivk preprečimo ali omejimo njihovo širjenje ter s tem zmanjšamo negativne vplive.

Raznozobi grint izvira iz Južne Afrike, v Evropo je prišel pri trgovanju z volno. Vsebuje strupene alkaloide in predstavlja nevarnost za zdravje živali in ljudi. Pri molznicah te snovi prehajajo v mleko, s pelodom pa tudi v med. Strupi v raznozobem grintu so potencialno rakotvorni in škodljivo vplivajo na jetra. Najbolj učinkovito je odstranjevanje celotne rastline s puljenjem, ki se mora izvesti pred cvetenjem in plodenjem. 

Zbiranje podatkov o najdbah tujerodnih vrst v aplikaciji Invazivke 

Vsem, ki želite aktivno sodelovati pri zbiranju podatkov o tujerodnih vrstah, lahko podatke sporočite preko spletne aplikacije Invazivke. Potrebni sta registracija in prijava, pri sporočanju najdb tujerodnih vrst pa lahko sodeluje kdorkoli.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava