Skoči do osrednje vsebine

Ohranjamo naravo sredi mesta

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v juliju obeležuje 40. obletnico ustanovitve. Ob tem so na Jakopičevem sprehajališču v parku Tivoli pripravili razstavo fotografij Ohranjamo naravo sredi mesta, ki bo na ogled do 11. avgusta 2024.

Na razstavi so prikazani motivi iz Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, parka Tivoli, naravnega rezervata Mali Rožnik in številne živalske, rastlinske in glivne vrste, ki jih lahko najdemo v krajinskem parku. Razstava skozi vse letne čase prikaže tudi življenje v parku ter obiskovalce, ki tu iščejo svoj mir, oddih od vsakdanjega stresa in stik z naravo.

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je eno od najstarejših in najbolj obiskanih zavarovanih območij v Sloveniji. Obsega 459 hektarov. Ustanovljen je bil leta 1984 z Odlokom o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost. Leta 2015 je bil pripravljen nov Odlok o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki ga je sprejela Mestna občina Ljubljana. 

Krajinski park je bil ustanovljen s ciljem, da se ohranijo številne naravne vrednote, velika biotska raznovrstnost in krajinska pestrost. Na območju parka so evidentirali več kot 3.000 vrst organizmov, med njimi tudi redke in ogrožene. V parku sta razglašena dva naravna spomenika, Tivoli in Pod Turnom, ter dva naravna rezervata, Mali Rožnik in Mostec.

Ob obeleževanju 40-letnice bodo organizirali tudi vodene naravovarstvene in kulturne sprehode. Več informacij na tej povezavi.
 

Hvala za vaš odziv

Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.

Pomagajte nam izboljšati spletišče
Ste našli informacije, ki ste jih iskali?
DA NE