Skip to main content

Podhodi za dvoživke na Ljubljanskem barju

V projektu LIFE AMPHICON - Ohranjanje dvoživk in njihovih habitatov izvajajo vrsto ukrepov za varstvo dvoživk. Projektna partnerja Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) in Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje (JZ KPLB) sta nedavno začela z vgradnjo podhodov in stalnih usmerjevalnih ograj za dvoživke na odseku Podpeč-Ig med Jezerom in Podkrajem na Ljubljanskem barju.

Promet in ceste z zmanjševanjem habitatov, drobljenjem populacij in povečevanjem smrtnosti zaradi trkov z vozili pomembno vplivajo na populacije dvoživk. Zato bodo v projektu LIFE AMPHICON na štirih najbolj problematičnih daljših cestnih odsekih v Sloveniji uredili podhode za dvoživke s trajnimi obcestnimi usmerjevalnimi ograjami. V januarju so začeli z deli na projektnem odseku Vrhnika–Podpeč v Bistri na Ljubljanskem barju, ki se bo predvidoma zaključila do novembra. Nedavno so začeli z deli na odseku Podpeč-Ig med Jezerom in Podkrajem na Ljubljanskem barju. Več o izvedbi ukrepov za dvoživke na cestah na tej povezavi.

JZ KPLB je v projektu odkupil zemljišča, na katerih so za varstvo dvoživk vzpostavili nova življenjska okolja. Konec februarja so zaključili z izkopom 50 novih mlak, ki so umeščene v okolici Bistre, Pakega in Podkraja. Na barju izvajajo tudi ukrepe za izboljšanje mokrotnih travnikov, ki jih številne dvoživke uporabljajo kot prehranjevalni habitat.

Projekt LIFE AMPHICON – Ohranjanje dvoživk in njihovih habitatov vodi Občina Grosuplje v sodelovanju s partnerji, sofinancira ga Evropska unija v okviru programa LIFE.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava