Skip to main content

Predlog uredbe o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve in območja Natura 2000 iz SN SKP 2023–2027 odprt za predloge

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dalo v medresorsko usklajevanje predlog Uredbe o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve in območja Natura 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uredba SN 2023–2027).

Uredba SN 2023–2027 ureja vsebino in izvedbo naslednjih intervencij strateškega načrta 2023–2027:

  • kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – podnebne spremembe;
  • kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – naravni viri;
  • kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – biotska raznovrstnost in krajina;
  • ekološko kmetovanje;
  • ekološko čebelarjenje;
  • lokalne pasme in sorte;
  • biotično varstvo rastlin;
  • plačilo za naravne ali druge omejitve;
  • plačila Natura 2000.

Uredba SN 2023–2027 za navedene intervencije določa sredstva, ki se namenjajo za obdobje 2023–2027, upravičence, pogoje upravičenosti, trajanje obveznosti, dovoljeno zmanjšanje oziroma povečanje površin, zahteve za izvajanje, višine plačil, minimalne zahteve za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter sistem kontrol in upravnih sankcij.

Upravičenci do plačil so nosilci kmetijskih gospodarstev. Vstop v te intervencije je prostovoljen, obveznost izvajanja pa traja pet let z izjemo intervencij plačilo za naravne ali druge omejitve in plačila Natura 2000, pri katerih obveznost izvajanja traja eno leto.

Komentarje na predlog Uredbe SN 2023–2027 lahko oddate na portalu eDemokracija do 27. 2. 2023.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava