Skip to main content

Predlog za Regijski park Pohorje predstavljen javnosti

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo podalo predlog Uredbe o regijskem parku Pohorje. Območje bodočega regijskega parka leži na nadmorskih višinah nad 1200 metrov in zavzema približno 6000 hektarjev. Celotno ozemlje ima status območja Natura 2000.

Za ovršje masiva Pohorja, ki predstavlja bodoči regijski park, je značilna izredna naravna ohranjenost in krajinska pestrost s pogostimi in izjemnimi naravnimi pojavi. Specifičen in pester rastlinski in živalski svet pogojuje neprepustna silikatna podlaga, razgiban relief ter bogato omrežje površinskih voda. Zaradi izjemnih naravnih danosti je območje uvrščeno v evropsko ekološko omrežje Natura 2000. 

potok Lobnica teče skozi gozdove Pohorja

Pobudo za zavarovanje Pohorja so  na Ministrstvo za okolje in prostor naslovili župani pohorskih občin, nato je Zavod RS za varstvo narave pripravil strokovne podlage, ministrstvo pa pripravilo osnutek akta za zavarovanje tega območja kot regijskega parka. 

Javnost lahko pisne pripombe in mnenja poda do 11. marca 2022.

 

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava