Skip to main content

Predstavitev Akcijskega načrta naravovarstvenega nadzora v Sloveniji do leta 2027

Na Ministrstvu za naravne vire in prostor so izvajalcem naravovarstvenega nadzora v začetku junija predstavili Akcijski načrt za izboljšanje in širitev naravovarstvenega nadzora v Sloveniji do leta 2027. Izpostavljajo, da je pri tem pomembno dobro sodelovanje med različnimi nadzornimi službami.

Akcijski načrt za izboljšanje in širitev naravovarstvenega nadzora v Sloveniji do leta 2027 so pripravili na Ministrstvu za naravne vire in prostor v LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji in je dostopen na tej povezavi.

Poleg akcijskega načrta so vodjem naravovarstvenih služb upravljavcev zavarovanih območij predstavili tudi pregled izvajanja naravovarstvenega nadzora z uporabo prekrškovne aplikacije INPORES ter pripravo programa dopolnilnega izobraževanja naravovarstvenih nadzornikov v septembru in oktobru 2023.

V letošnjem letu so na Ministrstvu za naravne vire in prostor vzpostavili neformalno koordinacijsko točko za neposredni nadzor v naravi v sklopu Sektorja za naravne vrednote in zavarovana območja. V pripravi je tudi vzpostavitev prekrškovega organa, ki bo okrepila in razširila sistem nadzora v naravi na polovici površine Slovenije do leta 2027. Koordinacijska točka ministrstva je dostopna na e-pošti naravovarstveni-nadzor.mnvp@gov.si
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava