Skip to main content

Prek spletnega obrazca za Naturo 2000 prejeli že 100 vprašanj

V projektu LIFE-IP NATURA.SI smo v aprilu 2020 na spletnem mestu natura2000.si prvič vzpostavili spletni obrazec za vprašanja uporabnikov o Naturi 2000. V dobrih dveh letih smo prejeli in v sodelovanju s strokovnjaki tudi odgovorili že na 100 vprašanj. Z odgovori na vprašanja v sodelovanju s partnerji in drugimi inštitucijami prispevamo k boljšemu poznavanju in razumevanju omrežja Natura 2000 na terenu.

Največ vprašanj smo prejeli spomladi in pozimi

V dobrih dveh letih smo največ vprašanj prejeli v zimskem (27 %) in spomladanskem času (27 %), v letu 2020 je bilo največ vprašanj poleti (55 %), v 2021 pa jeseni (35 %). Več vprašanj smo prejeli od moških (56 %) kot od žensk.


Število prejetih vprašanj po letnih časih. 

Največ (27 %) vprašanj je s področja gradnje, skoraj dve tretjini teh vprašanj so posredovali moški. Vprašanja o gradnji so bila relativno enakomerno razporejena preko leta, nekaj več smo jih prejeli v jesenskem času (8 %). Kar nekaj vprašanj je prišlo s področja varstva narave (19 %), kmetijstva (9 %), prijave kršitev (8 %) in gozdarstva (7 %). Vprašanj o prijavah kršitev smo največ prejeli poleti (5 %), vprašanja na temo varstva narave pa so prevladovala pozimi in spomladi. 

Na podlagi najpogostejših vprašanj smo dopolnili praktične nasvete, ki smo jih za lažjo uporabo razvrstili v rubrike: kmetijstvo, gradnja, gozdarstvo, urejanje poti, rekreacija, prijava kršitev in razno


Število prejetih vprašanj glede na področje.

Med prejetimi vprašanji jih je bilo 9 % vezanih na vsebine ali aktivnosti, ki jih pripravljamo in izvajamo v projektu LIFE-IP NATURA.SI. 

Večina vprašanj povezanih s konkretnimi območji

Med vprašanji sta se več kot dve tretjini (68 %) nanašali na konkretna območja Nature 2000, zavarovana območja in druge oblike varstva narave na terenu, ostala pa so bila splošna. Največ konkretnih primerov se je nanašalo na obalno-kraško (12 %) statistično regijo, relativno enakomerno si drugo mesto delijo gorenjska (9 %), savinjska (9 %), osrednjeslovenska (9 %) in goriška (8 %) regija. 


Delež prejetih vprašanj, povezanih s konkretnimi območji, po statističnih regijah (od največjega do najmanjšega).

Odgovore pripravljamo v partnerstvu projekta LIFE-IP NATURA.SI 

Pri pripravi odgovorov sledimo načelu, da odgovorimo temeljito in v najkrajšem času. Več kot polovico vprašanj smo odgovorili v treh delovnih dneh. Odgovore na vprašanja pripravljamo v sodelovanju s sodelavci partnerskih organizacij projekta LIFE-IP NATURA.SI, poleg tega pa glede na vprašanje vključujemo tudi druge organizacije, kot so upravljavci zavarovanih območij, ministrstva, občine in inšpektorati. S sodelovanjem med različnimi organizacijami izboljšujemo poznavanje in razumevanje omrežja Natura 2000 na terenu.

16 % vprašanj se ni nanašalo na Naturo 2000, vendar je bila večina povezana z ohranjanjem narave ali varstvom okolja. Med temi so bila tudi vprašanja za seminarske naloge.

Kontakt

V kolikor imate vprašanje, na katerega na spletnem mestu niste našli odgovora, nas kontaktirajte preko obrazca za vprašanja. Z veseljem vam bomo dogovorili v najkrajšem možnem času.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava