Skip to main content

Pripravljajo nova pravila o državni pomoči v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu

Evropska komisija je objavila predloge smernic in uredb, ki bodo urejale državno pomoč v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu za obdobje 2023–2027 in pričela javno posvetovanje. 

Spremembe zajemajo tudi prilagoditve zaradi strateških prednostnih nalog EU, med njimi strategije za biotsko raznovrstnost. Spremembe se nanašajo na invazivne tujerodne vrste, zavarovane vrste in območja Natura 2000.

Komisija med drugim predlaga:

  • nove kategorije pomoči, ki jih bo mogoče odobriti v skladu s smernicami, na primer pomoči za preprečevanje in nadzor širjenja invazivnih tujerodnih vrst
  • uvedbo novih kategorij ukrepov pomoči, ki bodo skupinsko izvzete iz obveznosti priglasitve Evropski komisiji, na primer pomoč za povrnitev škode, ki jo povzročijo zaščitene živalske vrste, in pomoč za nadomestilo dodatnih stroškov, ki nastanejo pri kmetovanju na zemljiščih na območjih Natura 2000.
  • uvedbo novih kategorij pomoči v ribištvu in akvakulturi, ki jih bo morala oceniti glede na smernice, med njimi pomoč za preprečevanje in nadzor širjenja invazivnih tujerodnih vrst ter pomoč za nadomestilo škode, ki jo povzročijo zaščitene živalske vrste;
  • nove kategorije pomoči v ribištvu, zlasti pomoč za nadomestilo škode, ki jo povzročijo zaščitene živalske vrste.

Zainteresirani  lahko svoje pripombe pošljete do 13. 3. 2022. 


Več:

 

  • Novica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (12. 1. 2022)
  • Sporočilo Evropske komisije (11. 1. 2022)
     

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava