Skip to main content

Priročnik za kmetije na Ljubljanskem barju

Zavod KM in Krajinski park Ljubljansko barje sta objavila Priročnik za pripravo upravljalskih načrtov za kmetije na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje.

Gre za orodje za celosten pristop načrtovanja upravljanja, katerega končni rezultat naj bo celostni upravljalski načrt za kmetijo, usklajen s kmetijsko-proizvodnimi in naravovarstvenimi cilji.

Načrtovanje se prične z identifikacijo vrednot (analizo ekonomsko-proizvodnega stanja in naravovarstvenega pomena kmetije) in konča z moelom celovitega upravljanja kmetije in akcijskim načrtom za izvedbo.

S priročnikom želijo:

  • kmetu omogočiti ekonomsko uspešno dejavnost ob upoštevanju ciljev ohranjanja narave;
  • razviti trajnostni pristop upravljanja.

Publikacija je nastala v okviru projekta Usklajeno upravljanje kmetijskih zemljišč s cilji Krajinskega parka Ljubljansko barje - Kmetijstvo za park, fiannciranega iz Programa razvoja podeželja za RS 2014-2020.

Priročnik za pripravo upravljalskih načrtov za kmetije na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje (pdf, 54 strani).

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava