Skip to main content

Projekt E-NAT2CARE: krepitev čezmejnih vezi za Naturo 2000

Projekt E-NAT2CARE poteka v okviru programa Interreg Italija – Slovenija. Začel se je septembra 2023 in se bo zaključil predvidoma oktobra 2025. Glavni cilj projekta je ohranjati in obnavljati visoko stopnjo biotske raznovrstnosti in bogastvo ekosistemov od Alp do Krasa, na območjih pokrajine Veneto in Furlanije-Julijske krajine in zahodne Slovenije. Vodilni partner projekta je Nacionalni inštitut za biologijo. 

Projekt E-NAT2CARE je nadaljevanje rezultatov projekta NAT2CARE, ki je pokazal, da čezmejna območja potrebujejo usklajeno upravljanje za zaustavitev upada biotske raznovrstnosti in slabšanje stopnje ohranjenosti habitatov ter vrst. V projektu E-NAT2CARE želijo vzpostaviti inovativne, skupne čezmejne pristope monitoringa indikatorskih skupin živali, na odmrli les vezanih žuželk in sov, ki so dobri pokazatelji stanja ohranjenosti gozdov. 

Oblikovati želijo atlas ekosistemov in ekosistemskih storitev na območju Krasa in s tem okrepiti zavedanje skupnosti o njegovem pomenu. Na lokalnem in regionalnem nivoju želijo okrepiti sodelovanje med znanostjo in družbo ter informirati o izjemni biotski raznolikosti širšega čezmejnega prostora. Eden izmed ciljev projekta je okrepiti razumevanje biotske raznolikosti in ekosistemskih storitev, njihove vpetosti v načrtovanje in izvedbo naravovarstvenih ukrepov s poudarkom na zavarovanih območjih.

Partnerji projekta so Nacionalni inštitut za biologijo, Park Škocjanske jame, Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ter Parco Naturale regionale delle Prealpi Giulie in Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali. V projektu je tudi devet pridruženih partnerjev, med njimi pet slovenskih (Javni zavod Triglavski narodni park, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, območna enota Nova Gorica, Zavod za gozdove Slovenije ter Štirna, zavod za trajnostne rešitve) in štirje italijanski.

Več o projektu na tej povezavi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava