Skip to main content

Projekt Grevislin zaključen

Zaključili so čezmejni projekt programa Interreg Italija-Slovenija Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah (Grevislin).

Med nameni projekta je bilo spremljanje stanja biotske raznovrstnosti, izvedli so tudi pilotne aktivnosti in naložbe za vzpostavitev zelene infrastrukture na območjih Natura 2000. 

Na slovenski strani so uredili dve učni poti, renaturirali poplavno območje ob Hublju in v Renčah uredili brežine. 

V okviru dobrih praks so izvedli izobraževalna srečanja o dobrih kmetijskih praksah, šolarje pa popeljali na izlete za spoznavanje živalstva in rastlinstva. 

Spremljali so stanje ribjih združb, izvajali genetske analize in spremljali prostoživeče živali. 

Med partnerji sta bili tudi Agencija RS za okolje in Direkcija RS za vode.

Več: 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava