Skip to main content

Projekt POSEIDONE tudi o pomenu Nature 2000

V okviru čezmejnega programa sodelovanja Interreg Italija Slovenija  italijanski in slovenski partnerji načrtujejo strateški projekt POSEIDONE (Promotion Of green SEa Infrastructure Devoted tO New Environment), ki ga bodo začeli izvajati leta 2023, obravnaval pa bo območje Severnega Jadrana, od italijanske Chioggie do Pirana.

Glavni cilj projekta bo spodbujanje trajnostnega lokalnega razvoja na osnovi dejanskih potreb lokalnih skupnosti, in sicer usklajenimi ukrepi varstva narave in biotske raznovrstnosti, razvoja zelene in modre infrastrukture ter zmanjšanja turističnega pritiska na zavarovane naravne ekosisteme. Krepili bodo institucionalne zmožnosti in veščine, z namenom izboljšanja inovativnosti čezmejnega upravljanja morskih in obalnih ekosistemov vključno z ozaveščanjem o pomenu območij Natura 2000 pri naravnem blaženju podnebnih sprememb. 

Projektni partnerji bodo sodelovali pri pridobivanju podatkov monitoringa pomembnih zavarovanih vrst in obalnih naravnih okolij, analizi ekosistemskih storitev, načrtovanju posegov in ukrepov za zmanjševanje obstoječih pritiskov na zavarovana območja vključno podnebnimi spremembami ter valorizaciji območij za razvoj trajnostnih oblik turizma. 

Vodilni partner je VeGAL, partnerji iz Slovenije so Mediteranski inštitut za okoljske študije ZRS Koper, RRC Koper, Javni zavod Krajinski park Strunjan, DOPPS (NR Škocjanski zatok), Krajinski park Debeli rtič in Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica. 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava