Skip to main content

Projekt Znanje za gospodaren odnos do narave – ZAGON

Glavni cilj projekta ZAGON je dvigniti odpornost ekosistemov, ki so najbolj pod pritiskom podnebnih sprememb. Osredotočili se bodo predvsem na gozdove in mokrišča, saj ti veliko prispevajo k blaženju podnebnih sprememb. 

Vsa izbrana projektna območja so Natura 2000 območja, katerih tarčne kvalifikacijske vrste in habitatni tipi so v neugodnem ohranitvenem stanju in ki so v zadnjih 10 letih zaradi podnebnih sprememb utrpeli veliko škodo oz. jih podnebne spremembe nadaljnje ogrožajo.

Na območju Krajinskega parka Radensko polje bodo kupili zemljišče in na njem izvedli obnovo mokrotnega travnika. Vzpostavili bodo učno pot v skupni dolžini 3 km, ki se bo začela v Mali Račni pri Žabji hiši in bo preko Velike Račne in Kopanja potekala do poplavnega gozda.

V projektu sodelujejo Občina Grosuplje, Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje«, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije in partnerica iz Norveške, Høgskulen for grøn utvikling - stiftelse / University College for Green Development (NOR). Projekt bo prejel 1.199.389,00 evrov.

Več: Novica Občine Grosuplje
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava