Skip to main content

Projekta za blaženje podnebnih sprememb na območjih Natura 2000

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila rezultate javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. V sklopu Izboljšano upravljanje ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb - Boljša usposobljenost za upravljanje ekosistemov sta bila izbrana dva projekta:. 

Prvi projekt je JeloviZA - Za izboljšanje stanja ekosistemov in ohranjanje kvalifikacijskih vrst na območju Natura 2000 na Jelovici ter priprava modela upravljanja, ki v odločevalskih procesih upošteva ekosistemske storitve. Vodilni partner je CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, vključeni so še Razvojna agencija Sora Škofja Loka, Zavod za gozdove, Območna enota Bled, Zavod za varstvo narave, Območna enota Kranj in CIPRA International, mednarodna komisija za varstvo Alp. Namen projekta je izboljšanje stanja ekosistemov in ohranjanje varovanih vrst na območju Nature 2000 Jelovica. Vrednost projekta je 1.143.298,04 EUR. 

Drugi projekt je Obnova mreže mokrišč in travišč, pomembnih za Natura 2000 in druge zavarovane vrste in habitatne tipe v Biosfernem območju Kras in porečje Reke ter Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera; prijavitelj je Javni zavod park Škocjanske jame, vrednost projekta je 1.196.385,00 EUR.

Projekta bosta v celoti financirana iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 oziroma Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 in pripadajoče slovenske udeležbe.

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava