Skip to main content

Rak jelševec ponovno v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

V lanskem letu so strokovnjaki za vrste Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) ob monitoringu izbranih vrst nevretenčarjev v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (KP TRŠH) nepričakovano potrdili tudi prisotnost raka jelševca (Astacus astacus). Zadnji znan primerek največjega predstavnika potočnih rakov v Sloveniji s tega območja je iz 80. let 20. stoletja. 

Potočni raki so bili v preteklosti zelo pogosti in razširjeni po vsej Sloveniji. Iz marsikaterega vodotoka so izginili zaradi račje kuge, regulacij in onesnaženja voda. V KP TRŠH je od 80. let prejšnjega stoletja rak koščak (Austropotamobius torrentium) edina vrsta potočnega raka, katerega prisotnost je bila na območju kontinuirano zabeležena vse do danes. Od takrat je znan tudi zadnji primerek raka jelševca, ki ga hranijo v Prirodoslovnem muzeju Slovenije.

Ob sanaciji Tivolskega ribnika v KP TRŠH v letu 2013 so vanj vložili 134 rakov jelševcev, a vrste v kasnejših letih na tem območju niso več opazili. V letu 2023 so strokovnjaki NIB v potoku KP TRŠH našli mladostni osebek raka jelševca, kar nakazuje na uspešno razmnoževanje vrste. Več o populaciji raka jelševca na tem območju bodo lahko ugotovili z nadaljnjim monitoringom raka koščaka in ob tem tudi drugih vrst potočnih rakov.

Več na tej povezavi.

Avtohtoni potočni raki so v Sloveniji zavarovani z Uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah, na podlagi Zakona o ohranjanju narave ter z Zakonom o sladkovodnem ribištvu. Rak koščak in koščenec pa sta varovana tudi z evropskim omrežjem Natura 2000.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava