Skoči do osrednje vsebine

Razglašeno Čezmejno biosferno območje Julijske Alpe

Na 36. zasedanju Mednarodnega koordinacijskega sveta Unescovega programa Človek in biosfera v Agadirju v Maroku so v petek, 5. julija 2024, razglasili Čezmejno biosferno območje Julijske Alpe. To združuje dve obstoječi biosferni območji – Biosferno območje Julijske Alpe na slovenski strani in italijansko Biosferno območje Julijske Alpe, ki skupaj obsegata skoraj 277.000 hektarjev površine.

Unescov program Človek in biosfera (MAB) šteje 738 biosfernih območij po vsem svetu, od tega je 23 čezmejnih. S tem programom se je Unesco zavezal k uresničevanju 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki biosferna območja spodbuja k ohranjanju narave, razvoju zelenega gospodarstva in ohranjanju lokalnih skupnosti ter podpiranju njihovega razvoja, da se območja v svojih temeljih zavzemajo za povezovanje in vključevanje različnih deležnikov za doseganja istih ciljev. Julijske Alpe so na obeh straneh meje že pridobile to pomembno priznanje (Slovenske Alpe leta 2003 in Italijanske Alpe leta 2019).

Priprave na kandidaturo za čezmejno biosferno območje so se začele decembra 2022. Obsežno kandidaturo sta pripravila upravljavca Triglavskega narodnega parka in italijanskega Naravnega parka Julijsko predgorje. Slovensko Ministrstvo za naravne vire in prostor jo je v sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo za Unesco in v dogovoru z italijanskim nacionalnim tehničnim odborom programa lansko jesen predalo sekretariatu Unescovega programa MAB. Svetovalni odbor Unescovega programa MAB je pri svoji odločitvi izpostavil naravne in kulturne značilnosti čezmejnega biosfernega območja ter opravljeno delo za vključitev različnih deležnikov na obeh straneh meje za sodelovanje in podporo kandidaturi.

Več informacij na tej povezavi.

Hvala za vaš odziv

Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.

Pomagajte nam izboljšati spletišče
Ste našli informacije, ki ste jih iskali?
DA NE