Skip to main content

Rešilni čoln za jesetrovke v reki Muri

Lansko jesen so strokovnjaki Zavoda REVIVO skupaj z desetimi partnerji iz sedmih držav donavskega porečja zagnali projekt LifeBoat4Sturgeons, ki bo trajal do konca leta 2029. Cilj projekta je okrepiti oziroma ponovno vzpostaviti močno in dolgoživo populacijo kečig, ki se bo drstila v reki Muri.

Projekt LifeBoat4Sturgeons vodi dunajska Univerza za naravne vire in vede o življenju na v sodelovanju z organizacijami na Madžarskem in Slovaškem ter v Sloveniji, Romuniji, Bolgariji in Ukrajini. Med načrtovanimi ukrepi projekta je gradnja plavajoče vzrejne postaje za ohranitev in vzrejo matičnih živali, oblikovanje genetske baze podatkov za dolgoročno ohranjanje raznolikosti ter ozaveščanje širše javnosti. 

Zavod REVIVO bo postavil tipsko kontejnersko valilnico iker za kečige, t. i. »murske zmaje«, v kateri bodo njihove mladice v zaprtem sistemu izpostavili vodi iz reke Mure. Tako se bo mladicam Mura skupaj s širšim območjem vtisnila v spomin, kar jim bo v odrasli dobi, v času drsti, služilo kot smerokaz, kje izleči ikre.

Najbolje ohranjena slovenska nižinska reka ima edinstven ekosistem. Mura je pomemben življenjski prostor številnih živalskih in rastlinskih vrst, zato je varovana v sklopu naravovarstvenega evropskega omrežja Natura 2000. Med murskimi ribami najdemo kečigo, edino predstavnico vrste jesetrovk, ki živi v Sloveniji. Kljub svoji izjemni prilagodljivosti, kečige žal niso kos spremembam, ki jih je v zadnjih stoletjih povzročil človek. Ogrožajo jih predvsem rečne ovire (pragovi, jezovi itd.) in kanaliziranje rek, organska in kemijska onesnaževala idr. Posledica vseh naštetih groženj je, da je v Sloveniji kečiga praktično izumrla. 

Aktivnosti se bodo na Muri izvajale do konca leta 2029, in sicer v dveh občinah – v Sloveniji v občini Apače, v Avstriji pa v občini Halbenrain. V obeh se zavedajo vrednosti kečige in drugih rib selivk v Muri za trajnostni razvoj območja in predvsem turističnega potenciala teh živih fosilov, t. i. murskih zmajev. Preživetje kečige in drugih rib selivk v Muri lahko dosežemo z usklajenimi ukrepi varstva ribjih vrst, oživljanja poplavnih mrtvic in reke same.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava