Skip to main content

S posvetom zaključili naravovarstveni projekt PIVKA.KRAS.PRESIHA

V Ekomuzeju v Slovenski vasi pri Pivki so konec novembra s strokovnim posvetom zaključili projekt PIVKA.KRAS.PRESIHA, s katerim so začeli uvajati naravovarstvene ukrepe na območju krajinskega parka. V dvoletnem projektu so se dotaknili vsebin varstva narave, kmetijstva, turizma ter zastavljene cilje dosegli in v posameznih vsebinah tudi krepko presegli. Projekt, ki ga je izvajala Občina Pivka skupaj s tremi projektnimi partnerji, je bil del 11 projektov, namenjenih za Naturo 2000 na območju Slovenije, in je prejel tri milijone evropskih sredstev.

Najobsežnejši del je bil namenjen aktivnostim za obnovo in vzdrževanje tako mokrotnih kot suhih travnikov na prek 150 hektarih zemljišč (na 50 hektarih mokrotnih travnikov, skoraj 80 hektarih suhih travnikov in prek 30 hektarih pašnikov). Na naravovarstveno pomembnejših območjih so v projektu odkupili okrog 40 hektarov zemljišč (po 20 hektarov na območju suhih travišč in mokrih travišč), ki so bila manj primerna za kmetijstvo in bodo tudi po koncu projekta namenjena ekstenzivnemu kmetovanju s ciljem ohranjanja in izboljšanja stanja določenih vrst in življenjskih prostorov Nature 2000. Ukrepe za kmetijstvo so izvajali na več kot 150 hektarih in projektne cilje presegli za več kot 40 odstotkov. Pri izvajanju projekta so aktivno sodelovali s prek 30 kmetovalci, s katerimi smo stkali dobre odnose.

Načrtovane cilje so presegli tudi pri obnovi in vzpostavitvi novih kalov. Za življenjsko okolje dvoživk in vrste Nature 2000 veliki pupek so poskrbeli z obnovo kalov v Zagorju, Drskovčah in Parjah, nove kale pa so vzpostavili na pašnikih v bližini Juršč in Zagorja. Z vidika varstva narave je pomembno tudi uvajanje rednega spremljanja stanja dvoživk, netopirjev, traviščnih habitatov, metuljev in ptic, s katerim bodo ocenili kvaliteto opravljene obnove ter morebitne vplive na stanje posameznih skupin organizmov.

Na strokovnem posvetu so predstavniki projekta in strokovnjaki, vključeni v projekt, delili dosežke in aktivnosti, ki so pripomogli k ohranjanju naravne raznovrstnosti na tem območju. Med udeleženci so bili Tadej Kogovšek, vodja projekta PIVKA.KRAS.PRESIHA, mag. Klavdij Bajc iz Zavoda RS za varstvo narave, Majda Godina iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica, OE Postojna, dr. Peter Glasnović iz Oddelka za biodiverziteto, FAMNIT, Univerze na Primorskem, Sara Strah iz Društva varstvenih biologov – Biodiva, Primož Presetnik iz Centra za kartografijo favne in flore ter dr. Boštjan Surina iz Prirodoslovnega muzeja Rijeka.

Na panelni razpravi so se udeleženci osredotočili na nadaljnje projektne aktivnosti ter upravljanje Krajinskega parka, ki je ključnega pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Razpravi je prisostvoval tudi Andrej Bibič, vodja sektorja za biotsko raznovrstnost na Ministrstvu za naravne vire in prostor.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava