Skip to main content

Še dober teden dni za prijavo na slovensko nagrado Natura 2000

Hitro se približuje 1. september, rok za prijavo na slovensko nagrado Natura 2000, ki je namenjena vsem organizacijam, ki ste v zadnjih 18 letih prispevale k dolgoročnim učinkom upravljanja območij Natura 2000 v Sloveniji. Izbirate lahko med 5 različnimi kategorijami. Strokovna žirija bo finaliste razglasila 30. septembra 2022.

Ob 30-letnici programa LIFE in Nature 2000 v Evropski uniji smo v projektu LIFE-IP NATURA.SI pripravili slovensko nagrado Natura 2000, ki po vzoru evropske nagrade nagrajuje dobre prakse upravljanja območij Nature 2000 z dolgoročnimi učinki. Slovenska nagrada Natura 2000 združuje 18 let dobrih praks več kot 100 organizacij, ki so prispevale k učinkovitemu upravljanju območij Nature 2000. Za nagrado se lahko prijavijo organizacije in projekti, sofinancirani iz različnih finančnih mehanizmov, ki upravljajo in vključujejo eno ali več območij Nature 2000 v Sloveniji.

Kako izpolnite prijavni obrazec?

Za prijavo na slovensko nagrado Natura 2000 izpolnite prijavni obrazec, ki ga najdete na tej povezavi.

1.    Izberite kategorijo
2.    Napišite ime prijave
3.    Napišite ime projekta ali več projektov, v katerih ste izvajali aktivnosti; v primeru, da aktivnosti niste izvajali v projektu, napišite, da niste izvajali aktivnosti v projektih
4.    Opredelite trajanje aktivnosti
5.    Napišite naziv in kontaktne podatke prijavitelja
6.    Napišite še preostale partnerje, s katerimi ste sodelovali; v primeru, da ni bilo partnerjev projekta, napišite, da ste aktivnost izvajali samostojno
7.    Naložite eno glavno in do 5 dodatnih fotografij ali YouTube video
8.    V 250 besedah na kratko opišite vašo prijavo
9.    Opredelite območje ali več območij Nature 2000 ter vrste in habitatne tipe
10.    Opredelite izhodiščno stanje v območju Nature 2000
11.    Opredelite cilje aktivnosti
12.    Opišite glavne aktivnosti
13.    Opišite rezultate
14.    Oddajte prijavo in počakajte 24 ur na potrditev prejema prijave.

V primeru, da imate kakršna koli vprašanja, nam lahko pišete na elektronski naslov natura2000.si@gmail.com ali nas pokličete na telefonsko številko 051 232 308.

Pogosta vprašanja in odgovori

1.    Kako napišem območja Nature 2000, če je prijava za celotno Slovenijo?
V takšnem primeru napišite “vsa območja Nature 2000”.

2.    Projekt še vedno traja. Kako opredelim trajanje?
V primeru, da projekt še poteka, napišete kot zadnji mesec trajanja avgust 2022.

3.    Aktivnost, ki jo prijavljamo, je del večjega projekta. Ali lahko navajamo projekt kot nosilca prijave?
Da, pri projektu opredelite, da je bila prijava ena od aktivnosti celotnega projekta.

4.    Ali lahko prijavimo projekt, ki se je izvajal že pred mnogimi leti?
Da, lahko prijavite tudi projekt, ki se je že zaključil. Slovenska nagrada Natura 2000 je namenjena vsem aktivnostim, ki so se izvajale v 18 letih Nature 2000 v Sloveniji.

5.    Ali se moramo sami prijaviti ali nas mora kdo drug prijaviti na slovensko nagrado Natura 2000?
Na slovensko nagrado Natura 2000 se prijavite sami.

6.    Kakšne so nagrade za zmagovalce?
Vsi finalisti slovenske nagrade Natura 2000 bodo prejeli priznanja, zmagovalci v petih kategorijah pa plakete, ki jih bomo podelili na turneji slovenske nagrade Natura 2000.

7.    Koliko bo zmagovalcev in finalistov?
Za vsako od petih kategorij bodo največ trije finalisti in en zmagovalec.

8.    Ali se lahko prijavimo v več kategorij?
Prijava je lahko samo v eni kategoriji. V kolikor prijavljate več različnih aktivnosti na istem območju, jih lahko prijavite v več kategorij. Prijave ločite po nazivu prijave.

9.    Kdo bo ocenjeval prijave?
Strokovno žirijo slovenske nagrade Natura 2000 sestavljajo ugledni strokovnjaki varstva narave, gozdarstva, kmetijstva in upravljanja voda, ki imajo široke izkušnje na področju upravljanja Nature 2000.

Člani strokovne žirije so: Jure Čuš (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), dr. Nika Debeljak (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave), Karel Hari (Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota), Nastja Pajk (Zavod za ribištvo Slovenije), Petra Repnik (Direkcija Republike Slovenije za vode), biolog dr. Janko Rode, Maja Sever (Zavod za gozdove Slovenije) ter naravovarstvenik in publicist dr. Peter Skoberne.
Več o strokovni žiriji najdete na tej povezavi.

10.     Ali bodo žirantje ocenjevali prijave, v katerih so sodelovali?
V primeru, da je (bil/a) član/ica žirije zaposlen/a na projektu ali opravlja delo v prijavljeni aktivnosti, se izloči iz ocenjevanja prijave. Vsak/a član/ica žirije pred začetkom ocenjevanja prijav izpolni obrazec, v katerem označi prijave, v katerih je sodeloval/a in jih ne ocenjuje.

11.     Kakšna so merila za ocenjevanje prijav?
Vsak član strokovne žirije bo ocenjeval prijave, v katerih ni bil zaposlen. Prijavo bo vsak član strokovne žirije ocenil z ocenjevalnim obrazcem. Končna ocena prijave bo sestavljena iz povprečja seštevka skupnih točk v ocenjevalnem obrazcu vseh članov strokovne žirije, pri čemer bosta najvišja in najnižja ocena izločeni. 
Primer:
Ocenjevalni obrazec 1: 100 točk
Ocenjevalni obrazec 2: 95 točk
Ocenjevalni obrazec 3: 120 točk - najvišja ocena 
Ocenjevalni obrazec 4: 80 točk - najnižja ocena
Ocenjevalni obrazec 5:  97 točk 

Skupna ocena prijave: (povprečje seštevka ocenjevalnih obrazcev 1, 2 in 5): 97,33 točk
Ocenjevalni obrazec ima tri kategorije, ki prinašajo različno število točk. 

Po eno točko prejme prijava za vsako območje, vrsto in habitatni tip. Prav tako po eno točko prinese leto (oz. polnih 12 mesecev) trajanja aktivnosti. Večje število točk (od 1 do 10) prinašajo ocene po naslednjih kriterijih:
-    prijava je za opredelitev izhodiščnega stanja uporabila monitoring/analizo stanja
-    Cilji prijave so v celoti opredeljeni z merljivimi cilji.
-    Glavne aktivnosti prijave so podane na razumljiv način s konkretno opredeljenimi aktivnostmi.
-    Prijava ima opredeljenih več merljivih ciljev. 
-    Prijava je dosegla rezultat za 1, 2, 3 ali več merljivih ciljev.

Največji delež točk (od 10 do 50 točk) prinašajo ocene po kriterijih:
-    učinkovitost aktivnosti za doseganje ciljev
-    trajnost izvedenih aktivnosti
-    ponovljivost na drugih območjih
-    izvirnost in unikatnost aktivnosti

Vsak član strokovne žirije bo tudi opisno podal oceno tega sklopa ocenjevanja.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava