Skip to main content

Selitev dvoživk že v teku

Spomladi potekajo množične selitve dvoživk. Med mrestišči in kopenskimi bivališči se selijo po ustaljenih poteh, na katerih pogosto prečkajo ceste. Na številnih odsekih po Sloveniji, kjer lahko prihaja do množičnih povozov dvoživk, potekajo akcije prenašanja dvoživk čez cesto, pri katerih sodelujejo prostovoljci, društva, zavodi in druge organizacije.

Akcije prenašanja dvoživk čez cesto v Sloveniji potekajo že več kot 20 let. Delovne akcije izvajajo številni prostovoljci na različnih koncih Slovenije, ki dnevno več ur prenašajo dvoživke čez cesto in ob tem beležijo njihovo število in vrste. Akcije trajajo od enega do dva meseca v času najbolj množičnih selitev dvoživk. Na številnih cestnih odsekih so postavljene tudi začasne varovalne ograje, ki se jih postavi pred začetkom selitev. Pri postavitvi ograj je priporočljivo upoštevati Smernice za akcije reševanja dvoživk z začasnimi ograjami.

S pomočjo zbranih podatkov o dvoživkah strokovnjaki dobijo boljši vpogled v selitvene poti dvoživk, številčnost in njihove spremembe v letih pri lokalnih populacijah ter vrstno in spolno sestavo. Te so pomembne za določanje trajnih ukrepov za ohranjanje populacij dvoživk na teh območjih. Akcije so pomembne tudi za ozaveščanje javnosti o pomenu dvoživk in predstavitvi ukrepov za njihovo ohranjanje.

Koristni napotki za organizatorje in udeležence prostovoljnih akcij

Za vse, ki se želite akcij prenašanja dvoživk udeležiti, je v letnem novičniku o aktivnostih povezanih z varstvom dvoživk in njihovih habitatov Regljaču podrobno opisano, kako poteka delo, kaj vključuje obvezna oprema za udeležbo na akcijah, kako prenašamo dvoživke in katere podatke je priporočljivo zbirati. Akcije se običajno pričnejo v prvih deževnih dneh, ko je dovolj visoka relativna zračna vlaga in se večerne temperature zraka za nekaj dni povzpnejo nad 5 °C. 

Kdaj in kje se lahko akcij udeležite, lahko preverite na Informacijskem centru za varstvo dvoživk Slovenije na telefonski številki 064 229 577 in elektronskem naslovu: info.varstvodvozivk@ckff.si. Aktualno dogajanje pa lahko spremljate na družbenih omrežjih Informacijskega centra za varstvo dvoživk (Facebook in Instagram) in projekta LIFE AMPHICON (Facebook).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava