Skip to main content

Slovenija oddala prvo poročilo po Direktivi o habitatih

V skladu z obveznostmi glede poročanja o izvajanju Direktive o habitatih (17. člen) so države dolžne pripraviti poročilo. Slovenija je Evropski komisiji oddala prvo poročilo 22. novembra 2007.

Direktiva določa, da poročilo vključuje zlasti informacije o ohranitvenih ukrepih, vrednotenje vplivov teh ukrepov na stanje ohranjenosti naravnih habitatnih tipov in vrst ter glavne rezultate spremljanja stanja. Komisija na podlagi poročil držav članic nato pripravi zbirno poročilo.

Pripravo poročila je vodil in usklajeval Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN). Predstavitev je bila 25. oktobra 2007, sledila ji je živahna razprava.

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava