Skip to main content

Sloveniji uradni opomin Komisije zaradi vranjeka

Evropska komisija je v junijskem svežnju petim državam članicam poslala uradne opomine, vezane na Naturo 2000. Opomine so prejeli Ciper, Estonija, Italija, Slovenija in Poljska. 

Komisija poziva Slovenijo, naj pravilno uporablja direktivo o pticah, ki od držav članic zahteva, da razvrstijo posebna območja varstva za zaščito prosto živečih ptic. 

Komisija navaja, da je leta 2016 začela dialog z vsemi državami članicami, vključno s Slovenijo, da bi obravnavala preostale vrzeli pri določitvi posebnih morskih območij varstva. Zaščitena morska območja, kot so tista, razvrščena v skladu z direktivo o pticah, varujejo pomembna območja za razmnoževanje, hranjenje ali selitev morskih ptic ter imajo ključno vlogo pri zagotavljanju njihovega dobrega stanja v vodah EU. 

Komisija ugotavlja, da slovenski organi še vedno niso razvrstili vseh potrebnih posebnih območij varstva za sredozemskega vranjeka - ene od morskih ptic, zaščitenih v skladu z direktivo, in zato ne izpolnjujejo svojih obveznosti iz direktive o pticah. 

Komisija se je zato odločila, da Sloveniji pošlje uradni opomin. Slovenija ima zdaj na voljo dva meseca za odgovor in sprejem potrebnih ukrepov, sicer se Komisija lahko odloči, da izda obrazloženo mnenje.

Država članica sicer lahko zaprosi za podaljšanje tega roka, v času prvega predsedovanja Slovenije EU je Komisija v podobnem uradnem opominu rok podaljšala na obdobje po koncu predsedovanja.


Komisija je pozvala tudi 18 držav članic – med njimi Slovenijo -  naj zavarujejo okolje pred invazivnimi tujerodnimi vrstami. Te države niso pripravile, izvajale in Komisiji posredovale akcijskega načrta (ali sklopa akcijskih načrtov) za obravnavanje najpomembnejših poti nenamernega vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo EU. 

Sporočilo Evropske komisije (9. junij 2021)

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava