Skip to main content

Slovenska nagrada Natura 2000 ob 30-letnici Nature 2000

Evropski dan Nature 2000, ki ga vsako leto obeležujemo 21. maja, letos poteka v znamenju 30-letnice programa LIFE in Nature 2000 v EU in 18-letnice Nature 2000 v Sloveniji. Od leta 2004 smo v Sloveniji izvedli že več kot 90 projektov za upravljanje Nature 2000. V počastitev pomembnih mejnikov evropskega varstva narave so partnerji projekta LIFE-IP NATURA.SI predstavili prvo slovensko nagrado Natura 2000. Finalisti in zmagovalci slovenske nagrade Natura 2000, ki bodo znani jeseni 2022, bodo primeri dobri praks upravljanja območij Nature 2000 z dolgoročnimi učinki.

Natura 2000 je družbena zaveza, kako bomo varovali naravo

Natura 2000 je naravovarstveno omrežje Evropske unije in eno največjih svetovnih varstvenih območij. Z Naturo 2000 ohranjamo živalske in rastlinske vrste, tipična življenjska okolja (habitatne tipe) ter območja, ki so pomembni na slovenski in evropski ravni. Slovenija je postala del Nature 2000 z vstopom v Evropsko unijo leta 2004 in ima danes največji (dobrih 37 %) delež površin Nature 2000 med vsemi članicami EU. 

Narava v Sloveniji je med najbogatejšimi v EU in svetu. Z Naturo 2000 v Sloveniji varujemo 205 živalskih in 27 rastlinskih vrst ter 60 tipičnih življenjskih okolij (habitatni tipi Nature 2000), kar predstavlja nekaj več kot 10 % vseh vrst in tipičnih življenjskih okolij (habitatnih tipov) Nature 2000 v EU. Živalske in rastlinske vrste so v Sloveniji v podobnem stanju, kot je povprečje Evropske unije.

Slovenska nagrada Natura 2000 bo povezala dobre prakse z dolgoročnimi učinki

Od leta 2004 smo v Sloveniji izvedli več kot 90 projektov za upravljanje Nature 2000. Slovenska nagrada Natura 2000 bo združila 18 let dobrih praks več kot 100 organizacij, ki so prispevale k učinkovitemu upravljanju območij Nature 2000. Za slovensko nagrado Natura 2000 se lahko prijavijo organizacije in projekti, sofinancirani iz različnih finančnih mehanizmov, ki upravljajo in vključujejo eno ali več območij Nature 2000 v Sloveniji.

8-člansko strokovno žirijo slovenske nagrade Natura 2000 so imenovali partnerji LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI) iz različnih sektorjev varstva narave, gozdarstva, kmetijstva in upravljanja voda. Člani strokovne žirije so (po abecednem vrstnem redu): Jure Čuš (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), dr. Nika Debeljak (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave), Karel Hari (Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota), Nastja Pajk (Zavod za ribištvo Slovenije), Petra Repnik (Direkcija Republike Slovenije za vode), biolog dr. Janko Rode, Maja Sever (Zavod za gozdove Slovenije) ter naravovarstvenik in publicist dr. Peter Skoberne

Vsi si želimo, da gre naravi dobro tudi v prihodnosti

Trenutno na 80 območjih Nature 2000 v Sloveniji poteka 18 projektov za Naturo 2000, namenjenih ohranjanju in izboljšanju vrst in tipičnih naravnih okolij, ki združujejo preko 50 organizacij. V projektih Nature 2000 sodelujejo organizacije različnih sektorjev: varstva narave, gozdarstva, kmetijstva, upravljanja voda, turizma, ki pri izvajanju sodelujejo z lastniki zemljišč v območjih Nature 2000.

Odličnost slovenskih organizacij in projektov za Naturo 2000 v evropskem merilu dokazuje tudi 8 projektov, ki so bili med nagrajenci in finalisti nagrade LIFE, in 5 projektov, ki so se uvrstili med finaliste evropske nagrade Natura 2000.

Program LIFE je že 30 let gonilo razvoja varstva narave v EU in v Sloveniji

Program LIFE ima ključno vlogo pri uresničevanju evropskega zelenega dogovora. V Sloveniji je program LIFE v 30 letih sofinanciral 60 projektov na področjih okolja, narave, podnebnih ukrepov in krepitve zmogljivosti. V teh projektih je sodelovalo oziroma sodeluje 113 različnih organizacij. Slovenski partnerji sodelujejo tudi v mednarodnih projektih programa LIFE. V 30 letih so bili del 33 mednarodnih projektov. Prvi projekt (1993) je bil namenjen pripravi okoljske zakonodaje za upravljanje odpadkov, drugi (1994) pa za ustanovitev Notranjskega parka kot mednarodno pomembnega mokrišča in UNESCO biosfernega območja Notranjski Kras. 

Program LIFE dopolnjuje in povezuje tudi druge evropske in mednarodne finančne mehanizme. Na področju varstva narave v EU so med najpogostejšimi viri financiranja še Evropski sklad za regionalni razvoj in program Evropskega teritorialnega sodelovanja Interreg.

Dodatne informacije: Vesna Stanić, Zavod Štirna (T: 051 232 308)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava