Skip to main content

Sodelavci CKFF so se udeležili 21. Evropskega herpetološkega kongresa 2022

Med 5. in 9. septembrom so se sodelavci Centra za kartografijo flore in favne (CKFF) v sklopu projekta LIFE-IP NATURA SI udeležili 21. Evropskega herpetološkega kongresa 2022 v Beogradu v Srbiji, na katerem je bilo predstavljenih veliko različnih tem in tudi mednarodnih sestankov. Nadja Osojnik iz CKFF je predstavila projekt LIFE-IP NATURA SI s poudarkom na predstavitvi pridobljenih rezultatov in predlaganimi rešitvami za ohranjanje ciljnih vrst dvoživk in njihovih življenjskih okolij.

Kongres je vseboval glavna predavanja in številne kratke predstavitve, razdeljene v različne kategorije: biodiverziteta in njeno varstvo; anatomija in morfologija; tujerodne in invazivne vrste; ekofiziologija; populacijska ekologija in ekologija ekosistemov; biologija in evolucija vedenja; ohranjanje in populacijska genetika. Predstavitev projekta LIFE-IP NATURA.SI je bila del teme Biodiverziteta in njeno varstvo. Številne države se soočajo z istim problemom, kako zagotoviti vitalno populacijo vrst dvoživk in plazilcev, saj so le-te ogrožene zaradi številnih dejavnikov. Okolje se spreminja zaradi podnebnih sprememb, človekovega delovanja, onesnaževanja, vnosa tujerodnih vrst in drugih. Vendar pa se v zadnjih desetletjih s skrbnim načrtovanjem in ustreznimi rešitvami zoperstavljamo negativnim vplivom prej naštetih dejavnikov. Na mednarodni konferenci so številni raziskovalci predstavili in razpravljali o preteklih uspehih in neuspehih pri blaženju negativnih dejavnikov. Na konferenci je potekala tudi uspešna izmenjava izkušenj, porajale pa so se tudi nove ideje, kako najti rešitve za različna okolja.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava