Skip to main content

Sporocivrsto.si: sporočite informacije o bukovem kozličku

Na Zavodu za varstvo narave Republike Slovenije (ZRSVN) v projektu LIFE NarcIS zbirajo podatke o štirih vrstah hroščev: o bukovem kozličku, alpskem kozličku, hrastovem kozličku in o rogaču. Te štiri vrste lahko opazimo v naravi ali v okolici naših domov. Če opazite katerega izmed hroščev, vas na ZRSVN vabijo, da ga fotografirate, podatke pa vnesete na sporocivrsto.si, ki deluje tudi na mobilnih napravah.

Vsi štirje hrošči so vrste Nature 2000. Odvisni so od ohranjanja naravnega ravnovesja v gozdovih. Potrebujejo dovolj odmrlega in poškodovanega lesa, praviloma v avtohtonih, predvsem bukovih ali hrastovih gozdovih. Več informacij je dostopnih na spletnem mestu LIFE NarcIS.

Bukov kozliček
Ta hrošč je precej razširjena gozdna vrsta, ki potrebuje zadostno količino odmrlega lesa - ne samo bukovega, po katerem je dobil ime, temveč tudi drugih drevesnih vrst. Od maja do avgusta samice odlagajo jajčeca v hlodovino, ličinke pa za razvoj potrebujejo od tri do štiri leta. Bukov kozliček velja za dolgoživo vrsto hrošča, saj živi dve leti. Ima zakrneli drugi par kril in zato ne leti kot druge vrste hroščev iz družine kozličkov. Njegova prisotnost je dober znak zdravega gozda, h kateremu prispeva v procesu razkrajanja odmrlega lesa.


Bukov kozliček (Foto: Martin Vernik)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava