Skip to main content

Sporocivrsto.si: sporočite informacije o navadnem malem zvončku

Na Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN) v projektu LIFE NarcIS zbirajo podatke o navadnem malem zvončku. Priljubljena vrsta za nabiranje prvih spomladanskih šopkov, ki raste na vlažnih tleh, ob gozdnih robovih, bregovih rek ali potokov, je v Sloveniji zavarovana rastlina. Prepovedano je izkopavanje rastlin in nabiranje semen. Če ste opazili rastišče navadnega malega zvončka, vas na ZRSVN vabijo, da ga fotografirate, podatke pa vnesete sporocivrsto.si, ki deluje tudi na mobilnih napravah.

Navadni mali zvonček spada v družino narcisovk. Je pogosta in raznolika vrsta, saj je po svetu poznanih več kot 80 sort. Mnogo njih je vzgojenih, vendar se raznolikost kaže tudi pri prostoživečih, negojenih navadnih malih zvončkih. Iz čebulice navadnega malega zvončka najprej poženeta dva sivozelena lista. Neolistano steblo nosi kimast cvet, ki se odpre zgodaj spomladi. Preproge belih kimastih cvetov navadnega malega zvončka lahko v Istri opazimo še pred novim letom, drugod po Sloveniji pa cveti od februarja do aprila.

V Sloveniji je navadni mali zvonček zavarovana rastlina z Uredbo o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah, varujemo jo tudi z evropskim omrežjem Natura 2000. Vrsta je na seznamu Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami CITES. 

Da bo navadni mali zvonček tudi v prihodnje oznanjal prihod pomladi, se s sprehoda namesto s šopkom vrnimo le s fotografijo zvončka. Ta nas bo spominjala na sprehod mnogo dlje kot šopek, ki bi v nekaj dneh ovenel. Čeprav je dovoljeno nabrati manjši šopek zvončkov, bomo z njegovim ohranjanjem v naravi tudi sebi prihranili najmanj glavobol, saj je za človeka strupen. 


Navadni mali zvonček (Galanthus nivalis) (Foto: Karin Gabrovšek, ZRSVN)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava